FOR-256 (MARV214)

FOR-256 Metsäbiometria (5 op)

  • Suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden maisterivaiheen opiskelijoille.
  • II periodi. Järjestetään parillisina vuosina.
  • Edeltävät opinnot: Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee tilastotieteen perusteet. Esimerkiksi kurssien FOR-007, FOR-008 ja FOR-009 suorittaminen antaa riittävät taustatiedot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa hierarkisia metsäaineistoja tilastollisesti.

Sisältö

Tilastolliset mallit, regressioanalyysi, varianssikomponenttimallit, sekamallit, ei-parametriset mallit.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

  • Lappi, J. 1993. Metsäbiometria. Silva Carelica 24.
  • Maltamo., M. & Laukkanen, S. (Toim.). Metsää kuvaavat mallit. Silva Carelica 36.

Suoritustavat

K18 – H6 – R0 – I80

Arviointi

Kirjallinen kuulustelu ja harjoitustyö, arvioidaan asteikolla 0–5.

Vastuuhenkilö

Tutkija Ninni Saarinen.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117472743