FOR-256

FOR-256 Metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan vaihtuvasisältöiset erikoistumisopinnot (1-5 op)

    • Syksyllä periodien I-II aikana. Järjestetään parittomina vuosina.
    • Esitiedot: Ilmoitetaan erikseen. Suositellaan vähintään geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja metsävarojen hallinnan perusopintoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan ajankohtaisiin ja/tai syventäviin aiheisiin sekä ilmiöihin erikoiskurssilla, jonka aihepiiri, laajuus ja sisältö vaihtelee.

Asiasisältö

Erikoiskurssi, jolla on vaihtuva aihepiiri. Kurssin aihepiiri voi olla esimerkiksi: Syventävä kurssi metsäbiometriaan; Laserkeilauksen erikoiskurssi (maasto-, mobiili- ja lentolaserkeilaus); Koulutus ja tutustuminen tieteenalan ja tutkimuksen uusiin menetelmiin tai laitteisiin.

Oppimateriaalit

Luennoilla osoitettu kirjallisuus.

Suoritustavat

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvioidaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. Kurssin laajuus sekä suoritustapa (1-5 op.) ilmoitetaan erikseen.

Vastuuhenkilö

Professori Markus Holopainen

Lisätiedot

Opetus suomeksi ja/tai englanniksi. Teaching in Finnish and/or in English.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-4b5e400e-92ab-41a5-98bf-f66128965df1/brochure