ME-232

ME-232 Kaukokartoitus 1 (5 op)

    • Periodi IV.
    • Ei esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehtyä kaukokartoituksen perusteisiin, erilaisiin kaukokartoitusmateriaaleihin ja niiden käyttöön luonnonvarojen kartoituksessa ja seurannassa.

Asiasisältö

Kaukokartoituksen peruskurssin luentojen aihepiirejä ovat: kaukokartoituksen fysikaaliset perusteet, erilaiset kaukokartoitussensorit, 2D- ja 3D-kaukokartoituksen perusteet, kaukokartoitusaineistojen esikäsittely ja luokittelu, luonnonvarojen kaukokartoitukseen liittyvät sovellukset.

Harjoitukset: kaukokartoitusaineistojen hankintaan, esikäsittelyyn ja tulkintaan liittyvät pakolliset harjoitukset.

Ohjelmistotaidot, joita kurssilla opitaan: QGIS, ArcGIS, ja Grass –perustaidot.

Oppimateriaalit

    1. Jones, H., Vaughan, R. (2010). Remote sensing of vegetation: principles, techniques and applications. Oxford University Press, 353 s. (Chapters 1, 3.1, 5, 6, 7, 8.1 & 8.2)
    2. Campbell, J.B., Wynne, R.H. (2011). Introduction to remote sensing. Guioford Press, 667 s.
    3. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille, harjoitustöiden ja mahdollisten ryhmätöiden hyväksytty suorittaminen sekä kurssin lopputentti.

K28 – H50 – R12 – I45

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssin arvostelu (asteikolla 0-5): harjoitukset 40%, luentokuulustelu / tentti 60 %. Kurssisuoritus edellyttää pakollisten harjoitus- ja ryhmätöiden suorittamista hyväksytysti.

Vastuuhenkilö

Professori Markus Holopainen.

Lisätiedot

Opetus suomeksi ja englanniksi. Teaching in Finnish and English.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-d03c9044-49aa-467e-b115-8085379d6d21/brochure