ME-232 (RS101)

ME-232 Kaukokartoitus 1 (5 op)

  • Kandiopinnot, kurssi kuuluu metsävarojen hallinnan ja käytön opintokokonaisuuteen.
  • 4. periodi

Tavoite

Kurssin tavoitteena on perehtyä kaukokartoituksen perusteisiin, erilaisiin kaukokartoitusmateriaaleihin ja niiden käyttöön luonnonvarojen kartoituksessa ja seurannassa.

Sisältö

Luennot: kaukokartoituksen fysikaaliset perusteet, erilaiset kaukokartoitussensorit, 2D- ja 3D-kaukokartoituksen perusteet, kaukokartoitusaineistojen esikäsittely ja luokittelu, luonnonvarojen kaukokartoitukseen liittyvät sovellukset.

Harjoitukset: kaukokartoitusaineistojen hankintaan, esikäsittelyyn ja tulkintaan liittyvät pakolliset harjoitukset.

Ohjelmistotaidot: QGIS, ArcGIS, ja Grass –perustaidot.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

1) Jones, H., Vaughan, R. (2010). Remote sensing of vegetation: principles, techniques and applications. Oxford University Press, 353 s. (Chapters 1, 3.1, 5, 6, 7, 8.1 & 8.2)
2) Luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat

K 20 – H 50 – R 20 – I 45

Arviointi

Kurssin arvostelu (asteikolla 0-5): harjoitukset 40%, luentokuulustelu / tentti 60%

Vastuuhenkilö

Prof. Markus Holopainen.

Lisätiedot

Opetuskieli Suomi.

Can be completed in English as online course.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117516935