ME-017

ME-017 Excel-harjoitus metsätieteissä (2 op)

    • Periodit II-III, suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
    • Ei esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Ymmärtää taulukkolaskennan perusteet. Tuntee yleisimmät Excel kaavat ja tietokantatoiminnot. Esimerkit osin metsällisiä.

Sisältö

MS Excel -taulukkolaskentaohjelman perusteet: Aritmeettiset operaattorit, yleisimpien funktioiden opettelu, erilaisten kuvaajien piirtäminen ja muokkaaminen, yksinkertaisen mallin laadinta.

Oppimateriaalit

Moniste ja siinä osoitettu verkkomateriaali.

Suoritustavat

Raportti ja tiedostot jotka palautetaan Moodle-järjestelmään.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Hyväksytty/Hylätty. 80% tehtävistä po. suoritettu.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Lisätiedot

Ohjeet ovat sekä englanniksi että suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-bfa06310-cca8-4e94-aaed-324c33dc989e/brochure