Vastuuopettajat

Professori Markus Holopainen

HolopainenMarkus Holopainen on Helsingin yliopiston metsätieteiden geoinformatiikan professori. Hän on väitellyt metsätieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1998 ja tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistossa 2011. Hän on Laboratory of forest resources management and geoinformation science ja Precision forestry -tutkimusryhmien johtaja sekä vastaavana tutkijana Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikössä (CoE-LaSR).

Lue lisää tutkimuksista: TUHAT ja ResearchGate.

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela

Ilkka Korpela (metsätietojärjestelmien yliopistonlehtori) valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi metsänarvioimistieteestä 1993. Hän väitteli digitaalisesta fotogrammetriasta 2004 ja nimitettiin dosentiksi soveltavassa fotogrammetriassa Itä-Suomen yliopistossa 2008. Suomen akatemia rahoitti hänen tutkimuksiaan kahdeksan vuotta käsittäen laajan aihepiirin liittyen passiviseen ja aktiiviseen optiseen 3D kaukokartoitukseen. Hänelle on myönnetty kymmenvuotinen Yrjö Ilvessalo palkinto metsätieteissä ja vuosittainen Hansa Lufbild palkinto DGPF:stä. Hän on tällä hetkellä jäsen RSE ja ISPRS JPRS -lehtien toimituslautakunnissa.

Lue lisää tutkimuksista: TUHAT ja ResearchGate.