ME-011B (MEK100B)

ME-011B Metsien ekologian ja käytön perusteet, metsävarojen hallinta (3/10 op)

  • Suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna
  • Edeltävät opinnot: ME-001, ME-011, ME-012

Tavoite

Metsävarojen hallinnan kurssiosion tavoitteena on tutustua puiden ja metsien ominaisuuksien peruskäsitteisiin, mittaus- ja kartoitusmenetelmiin, laajempien metsäalueiden inventointiin sekä metsäsuunnittelun perusteisiin.

Sisältö

Metsävarojen hallintaan liittyvän tilastotieteen perusteet, puu- ja metsikkötunnuksiin liittyvät käsitteet, puiden ja metsiköiden mittaaminen, laajojen metsäalueiden kartoituksen menetelmät, metsävarojen inventointi ja metsäsuunnittelu Suomessa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

1) Kangas, A., Päivinen, R., Holopainen, M. & Maltamo, M. 2011. Metsän mittaus ja kartoitus. Silva Carelica 40.

2) Luennoilla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

Luennot sekä luentoihin liittyvät laskuharjoitukset.

Arviointi

0-5. Luentokuulustelu & laskuharjoitukset.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Esitietovaatimuksena opintojaksolle ME-013B (Metsätieteiden kenttäkurssi, metsävarojen hallinta).

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=9c9e8b6d-0c9b-4810-a1c7-47e34b1ad29f&Kieli=1&OpinKohd=117432903&OpetTap=119769173&takaisin=opettaptied.jsp&vl_tila=&Opas=&ooo_SortJarj=&Org=&haettuOpas=