Personal trainerin työssä korostuu kriittinen ote – alalla liikkuu paljon väärää tietoa

Personal trainer Susan Haakana seuraa työssään alan ammattilaisten kirjoittamia tekstejä ja viestii asiakkaiden kanssa. Bloginsa sisällöt hän haluaa aina suunnata “taviksille” fitness-ammattilaisten sijaan: tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan.

Personal trainer Susan Haakana
Kuva: Susan Haakana

Vaikka tekstien parissa työskentely ei vie paljoa aikaa personal trainerin työpäivästä, se on tärkeä osa ammatin työnkuvaa. Susan Haakana kertoo muun muassa lukevansa alaansa liittyvää kirjallisuutta ja somesisältöjä, seuraavansa kollegoiden julkaisuja sekä kirjoittavansa itsekin alaan liittyvää blogia. Tärkeää on tietysti myös viestiä asiakkaiden kanssa.

Tiedon tuottamisen osalta Haakana pitää tärkeänä, että tekstit ovat helposti lähestyttäviä ja niissä esitetään oikeaa tietoa. Hyvinvointia koskevaa sisältöä olisi syytä myös kuluttaa kriittisesti. Esimerkiksi alalle kouluttautumattomien somevaikuttajien sisällöissä tieto saattaa olla virheellistä.

”Hymiöt heiluu!”

Olennainen osa personal trainerin ammattiin kuuluvaa tekstien tuottamista on asiakkaille viestiminen. Tärkeässä roolissa on valmennustyökalu, jonka avulla Haakana jakaa ohjeita asiakkailleen ja on yhteydessä heihin. Uusien asiakkaiden kanssa viestiminen alkaa kuitenkin aina sähköpostitse.

Sähköpostitse tapahtuvan ensikontaktin tyyli eroaa valmennustyökalussa ja sosiaalisessa mediassa lähetetyistä viesteistä: “Ei voi olla niin rentona ja letkeänä, kun tulee uusi asiakas ja vielä tutustuu”, Haakana pohtii. Myös asiakkaan puolelta sävy muuttuu heti, kun on kerran nähty. Tapaamisen jälkeen käyttöön otetaan valmennustyökalu. Mitä kauemmin asiakkaan kanssa on työskennellyt, sitä rennommaksi viestiminen muuttuu. “Hymiöt heiluu!” Haakana hassuttelee.

Haakanalla on tapana pyhittää maanantait kirjallisille töille, jolloin hänellä saattaa vierähtää useampi tunti treeniohjelmien ja muun ohjeistuksen tuottamisen parissa. Aikaa kuluu sitä enemmän, mitä enemmän asiakkaita on.

Tavoitteena innostaa liikkumaan

Haakanan kirjoittama hyvinvointiin ja liikkumiseen keskittyvä Time to Fit -blogi on suunnattu “taviksille” ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Blogissa jaetaan esimerkiksi ruokavalioon, oikeaoppiseen treenaamiseen ja palautumiseen liittyviä vinkkejä. Blogi tai muu sosiaalinen media voi toimia personal trainerin tärkeänä mainostuskanavana. Tekstin pitää olla siis kiinnostavaa. Jos blogiteksti sisältää liikaa ammattisanastoa ja keskittyy vain tekniseen puoleen, se ei tavoita lukijoita.

Tärkeää kirjoittamisessa ovat yleensäkin oma tunne ja ajatukset. “Lähden tekstissä aina liikkeelle omasta tunteesta ja käytän kieltä, jota on helppo ymmärtää. En käytä ammattisanastoa selventämättä sitä”, Haakana kuvailee. Blogin tavoite on, että ihmiset innostuisivat liikkumaan, ja ymmärrettäisiin, kuinka tärkeä valmentajan rooli kuntosaliharjoittelussa on. “Ei kukaan lähde hevosenkaan selkään ilman valmennusta”, Haakana vertaa.

Faktantarkistusta ja markkinointia

Alan kirjallisuuden lukeminen auttaa Haakanaa kehittymään työssään. “Luen tietysti paljon julkaisuja alalta, ja aikanaan, kun oli vielä olemassa alan printtilehtiä, luin niitä.” Kollegoiden tekstejä Haakana seuraa paljon esimerkiksi Facebookista, sillä sinne tuotetaan pidempiä ja asiallisempia tekstejä. Erityisesti Haakana seuraa entisen valmentajansa tekstejä, sillä tämä on Haakanan mukaan todellinen ammattilainen ja kirjoittaa selkeästi ja hyvin. Haakana myös korostaa lukemisen yhteyttä kirjoittamiseen: “Mitä enemmän luet, sitä enemmän pystyt tuottamaan tekstiä.”

Haakana kertoo tekstitaitojensa olevan pitkälti itse opittuja: “Ei koulutuksessa perehdytty tällaiseen, paitsi markkinointiin ja someen.” Vajaan vuoden mittaisesta Trainer4You -koulutuksesta Haakana valmistui ensin hyvinvointivalmentajaksi ja lopulta personal traineriksi. Koulutus on tiivis, eikä aikaa erilliseen tekstitaitojen harjoitteluun ole, vaikka PT:n arjessa myös tekstitaidot ovat nousseet tärkeäksi osaamisalueeksi. Haakana pohtiikin, onkohan linja nykyään markkinointipainotteisempi kuin ennen, ovathan myynti ja markkinointi olennaisia osia PT:n työtä.

Haakanan mielestä hyvinvointia koskevaa tietoa olisi aina syytä arvioida tarkasti. PT ei ole suojeltu nimike, joten kuka tahansa voi sanoa olevansa valmentaja. Kriittinen suhtautuminen luettuun ja tuotettavaan tekstiin onkin tärkeä taito personal trainerin ammatissa. “Ei mututuntumaa”, Haakana korostaa. Hän toivoo, että alan ammattilaiset pysähtyisivät ajattelemaan ja tarkistaisivat faktat ennen asiakkaiden kysymyksiin vastaamista.

Hilma Kupiainen, Ellamari Perttu, Susanna Pyrhönen, Meri Tuuli Tilli ja Henni Tukiainen

Koulutussisältöjä ja komennusluetteloita

Palomiehen työ mielletään usein toiminnalliseksi ja fyysiseksi, mitä se pääasiassa onkin. Nykypäivänä kuitenkaan edes palomiehet eivät selviä työpäivästä ilman tekstejä. Palomiehen ammatissa tekstien parissa työskenteleminen painottuu lukemiseen ja tulkintaan. Palomies Janne Granqvist avaa ammattiaan tekstien parissa tehtävän työn näkökulmasta.

Paloasemalla on joskus hiljaistakin
Kuva: Enni Saukkonen

Palomiehen ammatti on yleisen käsityksen mukaisesti varsin toiminnallinen. Espoossa Leppävaaran pelastuslaitoksella työskentelevän Janne Granqvistin mukaan palomiehen työssä kasvokkainen vuorovaikutus on kaiken a ja o. Paloasemalla tehdään töitä toki tekstienkin parissa, mutta teksteille ei ole aikaa silloin, kun roihuaa.

Tekstien kanssa palomiehet työskentelevät hälytystehtävien ulkopuolella. Palomies saattaa työpäivän aikana esimerkiksi käydä läpi sähköposteja, opiskella uusia koulutussisältöjä, seurata palokunnan komennusluetteloa tai tutkia palohälytysten esitietoja. Varsinaista tekstin tuottamista tehdään vähemmän. Mikäli palomies toimii ensihoidossa, työhön sisältyy myös kirjaamista.

Palomiehen arki on tiedotteiden, toimintaohjeiden ja esitietojen tulkintaa

Granqvistin mukaan tekstien parissa työskentely painottuu paloasemalle. Etenkin tekstien tulkinta ja sisältöjen nopea omaksuminen korostuvat työssä. ”Kyllä me tekstien osalta paljon ollaan saavana osapuolena”, Granqvist summaa.

Keskeisimmät tekstit palomiehen työssä ovat sähköpostitse saapuvat tiedotteet ja toimintaohjeet. Niiden sisäistäminen on tärkeää, jotta kaikilla vuorossa olevilla palomiehillä on ajantasaista tietoa esimerkiksi toimintaohjeiden muutoksista ja täydennyksistä. Sähköpostitse saapuvat tiedot onkin usein heti sovellettava käytäntöön.

Koska tiedotus ja toimintaohjeiden välitys on siirtynyt sähköpostiin, sisältyy sähköpostien läpikäymistä nykyisin palomiehen jokaiseen työvuoroon. ”Viisitoista vuotta sitten ei palomies voinut kuvitellakaan jonain päivänä istuvansa tuossa koneella”, Granqvist toteaa. Digitalisaation myötä tekstien määrä onkin vuosien saatossa kasvanut. Tietokoneen ääreen ovat siirtyneet tiedotuksen lisäksi myös täydennyskoulutukset ja tietoturvatentit. Ennen koulutukset olivat käytännön harjoitusta, nykyisin enemmän teoriaa. ”Unelma harjoittelemisesta on, että harjoittelet konkreettisesti. Nykyään koulutukset ovat hyvin paljon menneet siihen, että katsot ruudulta”, Granqvist kertoo.

Palomiehen tärkeimpiin teksteihin kuuluu myös komennusluettelo, joka käytännössä tarkoittaa esimiehen laatimaa virallista työnjakodokumenttia. Siitä luetaan palokunnan päiväkohtaiset työvuorot ja kunkin pelastajan oma paikka yksikössä: esimerkiksi Granqvist on haastattelupäivänä savusukeltaja n:o 2. Komennusluettelo löytyy kirjallisena paloaseman aulasta ja yhtä lailla digitaalisesti. Se sisältää tärkeää tietoa paitsi palomiehille myös muille viranomaisille. ”Komennusluettelo on niin virallinen asiakirja, että se pitää lain mukaan säilyttää ties kuinka pitkään”, Granqvist kertoo. Jos joku tulee vuosien päästä kysymään, kuka tässä vuorossa on ollut töissä, tiedon pitää löytyä.

Vaikka tekstien tulkinta ja vastaanottaminen painottuvat paloasemalle, yhdessä tilanteessa palomieskin vastaanottaa tekstejä aseman ulkopuolella: hälytystehtävien kuulutuksista saapuu palomiesten puhelimiin kooste eli niin kutsutut esitiedot. Itse kohteessa palomies ei tee kirjauksia – siellä keskitytään pelkkään hälytystehtävään.

Palomiehen tuottama teksti on tiivistä ja täsmällistä

Usein palomiehet suorittavat osan työvuoroistaan ensihoidon tehtävissä – Granqvistillakin on ensihoidosta kahdenkymmenen vuoden kokemus. Palomiehen tehtäviin verrattuna ensihoitotyöhön sisältyy enemmän kirjoittamista, sillä jokainen tehty työ on kirjattava sähköiseen järjestelmään. “Jos mittaat verenpaineet potilaalta, muttet kirjaa, niin sä et ole mitannut niitä”, Granqvist selventää. Lisäksi kirjaamiseen sisältyy selkeä työnjako: toinen ambulanssissa työskentelevä tutkii potilaan, ja toisen vastuulla on potilaan haastatteleminen ja kirjausten tekeminen potilastietojärjestelmään.

Kirjaamisessa tarvittava tekstilaji, joka työntekijän tulee hallita, on sähköinen potilastietolomake. Lomaketta täytettäessä kirjausten selkeys ja ymmärrettävyys on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi on tärkeää osata poimia lomakkeeseen oleelliset tiedot. Vaikka sähköisessä potilastietolomakkeessa on valmiita kysymyksiä, ei samankaltaisten kysymysten alle ole syytä kirjoittaa samaa tietoa kahdesti. Granqvistin mukaan kirjausten kohdalla voidaankin jo puhua “taidosta olla kirjoittamatta”. “Kirjoita vain se, mikä on oleellista”, Granqvist linjaa.

Granqvistin mukaan tekstien parissa työskentely ei korostu palomiehen koulutuksessa, vaikka tekstien kanssa toimiminen onkin luonnollinen osa valmistumisen jälkeistä työarkea. Koska palomiehet toimivat paljon ihmisten henkeä ja terveyttä koskevien kysymysten äärellä, on sekä kirjoitetun tiedon vastaanottaminen että sen omaksuminen tärkeä osa palomiehen ammattitaitoa.

Jenni Boginski, Wilma Linna, Elisa Nuutinen, Liisa Pöntinen ja Enni Saukkonen