Vanginvartijan teksteissä korostuu selkeys

Vanginvartijan työssä selkeiden tekstien tuottaminen on kaikkien etu. Yli 30 vuotta alalla työskennellyt Mikko (nimi muutettu) kohtaa vaihtelevassa työssään monenlaisia tekstejä. Digitalisaatio on tuonut vanginvartijan työnkuvaan haasteita, joita ratkotaan yhdessä kollegoiden kanssa.

Kuva: Mikko

Pitkän uran vanginvartijana tehnyt Mikko toimii työssään monenlaisten tekstien kanssa. Hän tuottaa ja lukee vankien toimintaan liittyviä ilmoituksia sekä vangin elämää ja liikkumista seuraavia kirjauksia, joista suurin osa on sähköisessä vankitietojärjestelmässä Rotissa. Lisäksi Mikko saa esihenkilöiltään esimerkiksi ohjeita ja määräyksiä, joita hän välittää sekä kirjallisesti että suullisesti eteenpäin vangeille.

Mikko korostaa, että vankilan teksteissä on tärkeää erityisesti selkeys. ”Se, että on selkeät ohjeet, määräykset ja toimintamallit, helpottaa meidän työntekijöiden toimintaa. Ja se helpottaa myös vankien elämää”, Mikko toteaa. Vanginvartijoiden laatimiin ohjeisiin ja määräyksiin voi joskus jäädä tulkinnanvaraa, mikä vuorostaan hankaloittaa vankilan arkea. Vaikka selkeiden tekstien laatiminen voi olla haasteellista, tekstien tuottamista ei tarvitse säikähtää – pääasia on tiedon liikkuminen.

Laki määrittää toimintamallit

Selkeys ei ole vanginvartijan työssä ainoastaan hyödyllistä, vaan myös lain velvoittamaa. Lainsäädäntö määrää toimintamallit, joiden noudattaminen on jokaisen vanginvartijan virkavelvollisuus. Esihenkilöiltä saadut ohjeet ja määräykset ovat Mikon työssä yleistä luettavaa, eikä niiden kyseenalaistaminen kuulu vanginvartijalle. ”Yleistä keskustelua tietysti voidaan käydä kaikista asioista, mutta eihän se vaikuta siihen, toteutetaanko me niitä ohjeita vai ei. Me toteutetaan sitä, mitä sieltä tulee”, Mikko kertoo.

Myös kirjoitustehtävissä lainsäädäntö on tärkeässä roolissa, sillä kaikki laadittavat tekstit perustuvat lakeihin ja asetuksiin. Tekstien on oltava totuudenmukaisia, tarkkoja ja perusteltuja vangin oikeusturvan säilyttämiseksi. ”Ei siinä voi lähteä kukaan oikomaan. Virkavelvollisena sulla on vastuu niistä asioista”, Mikko muistuttaa. Vanginvartijan toiminnan tulee kestää jälkeenpäinkin tarkastelua, ja tarkat merkinnät tietojärjestelmässä auttavat selvityksessä, mikäli vartijan toiminnasta kannellaan tai valitetaan.

Vankitietojärjestelmällä seurataan tuomion kulkua

Vanginvartija laatii vankien toiminnasta ilmoituksia vankitietojärjestelmä Rotiin. Ilmoitusten avulla seurataan vankeusrangaistuksen kulkua ja harkitaan, onko vanki esimerkiksi valmis koevapauteen vankilan muurien ulkopuolella. Ilmoituksessa tulee kertoa tietyt perustiedot, kuten tapahtumapaikka ja -aika, mutta muuten se saa olla melko vapaamuotoinen. Keskeistä myös ilmoituksessa on sen selkeys: Mikon mukaan ilmoituksen käsittely on helpompaa, kun jätetään turhat kiertelyt ja kaartelut pois ja keskitytään kertomaan tosiasiat niin, miten ne ovat.

Vankitietojärjestelmään kirjatut tiedot eivät ole kuitenkaan ainoa tapa tutustua vankien toimintaan, sillä vartijat ja vangit ovat kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa päivittäin. ”Vuosien saatossa kehittyy semmoinen vankituntemus, silloin tiedetään ja tunnetaan vangin toimintaa ja käyttäytymistä. Vartijat aika hyvin tietävät ilman vankitietojärjestelmän merkintöjäkin, minkälaisten asioiden kanssa vangilla on ollut ongelmia ja mitkä asiat ovat sujuneet hyvin”, Mikko tiivistää.

Vartijan ei tarvitse olla runoilija

Uransa aikana Mikko on päässyt todistamaan digitalisaation kehitystä alallaan. Vaikka sähköinen viestintä ja tietojärjestelmät ovat nousseet luonnolliseksi osaksi nykyvankilan arkea, on Mikko havainnut digitaalisessa ympäristössä myös haasteita. Kiireiden keskellä pakolliset kirjoitustehtävät saattavat tuntua ylimääräiseltä taakalta, kun oikeiden sivujen etsiminen tietojärjestelmästä vie aikaa.

Vartijoiden perehdytys sekä nykyiseen että edelliseen vankitietojärjestelmään on toteutettu pääosin työpäivien aikana tavanomaisten työtehtävien lomassa, jolloin järjestelmän ominaisuuksien syvemmälle opiskelulle ei aina ole jäänyt aikaa. Mikon mukaan tekemällä kuitenkin oppii, ja asiantunteva työyhteisö on vartijan tukena niin nyt kuin tulevaisuudessakin. ”Toistojen määrä on se juttu, jolla jotenkin saa tehtyä, ja apua saa kollegoilta”, hän kiteyttää.

Sähköisiin työkaluihin tottuneiden nuorempien vanginvartijoiden digitaitoihin Mikko luottaa. Tulevaisuuden vartijalta vaaditaan viestintäteknologian tuntemuksen lisäksi kuitenkin myös muita tekstitaitoja. Vanginvartijan tärkeimpänä tekstitaitona Mikko pitää kykyä ilmaista itseään niin, että esitettävä asia tulee selväksi sekä muille työntekijöille että vangeille.

Kun luku- ja kirjoitustaidot ovat kunnossa, on tekstien ymmärrettävyyteen ja tiedon liikkumiseen helpompi kiinnittää huomiota. Mikon mielestä nuori vartija pääsee tällä jo pitkälle: ”Helpottaa paljon, että tulet ymmärretyksi asiassa – ei tässä kenenkään runoilija tai kirjailija tarvitse olla.”

Heidi Aarnio, Joanna Jukka, Erik Tiessalo ja Heini Virtanen