Rahoitusalan strategi tutkii ja tiivistää

Rahoitusalan käsitteet ovat usein abstrakteja ja vaikeaselkoisia. Pankissa senioristrategina työskentelevän Kaisa Kivipellon työtä on taltuttaa termit ja tiivistää olennainen. Näin hän auttaa asiakkaita ymmärtämään taloutta ja sijoitusmarkkinoita. 

Haastateltava seisoo hymyillen kädet puuskassa.
Kuva: Niko Raappana

Kaisa Kivipelto toimii Danske Bankissa sijoitusmarkkinoiden asiantuntijana, senioristrategina. Hänen tehtävänsä on tuottaa sijoitusnäkemystä eli koottua strategista tietoa asiakkaiden sijoituspäätösten tueksi. Käytännössä Kivipelto metsästää analyysejä, pohtii tulevaisuutta ja jalostaa niiden pohjalta tietoa sijoitusneuvojien tai suoraan pankin asiakkaiden käyttöön. Lisäksi hän pitää huolen, että talouteen ja sijoittamiseen liittyvät teemat ovat esillä julkisuudessa. Hän kuvailee strategin työtä puheen- ja tekstintuottotyöksi, johon kuuluu paljon tiedonhankintaa, -käsittelyä ja viestintää. “Tehtäväni on auttaa asiakkaita ymmärtämään taloutta ja sijoittamista sekä antaa osaltani kasvot sille, mitä pankki tekee.”

Työ sopii tiedonjanoiselle

Kivipellon mukaan olennaista sijoitusnäkemyksen tuottamisessa on olla selvillä siitä, mitä kaikkea maailmassa tapahtuu ja mitä tulevaisuudesta ajatellaan. Eri asiantuntijoiden ajatuksia ja monentyyppisiä lähteitä tutkimalla strategi muodostaa oman käsityksensä siitä, mitä markkinoilla on odotettavissa. Merkittävä osa työstä onkin tiedonhankintaa ja perehtymistä – lukea saa, ja paljon, eikä se käytännössä katso työaikoja.

Kivipelto seuraa kansainvälistä politiikkaa ja taloutta paitsi uutisista myös lukemalla kirjoja, artikkeleita, ekonomistien kommentteja ja pankkien analyyseja: “Joskus löydän itseni tutkiskelemasta vaikka sitä, mitä Kiina tekee Afrikassa. Ja sitten pohdin, miten se vaikuttaa harvinaisten maametallien hintoihin, ja se taas osakemarkkinoihin.” Tiedonhankinnan kautta oma näkemys asioista kirkastuu.

Laaja ja kriittinen ymmärrys maailmasta on etu, jota voi hankkia myös kaunokirjallisuuden kautta. Kivipelto kertoo, että jo nuorena alkanut lukuharrastus on antanut erinomaisen pohjan ymmärtää erilaisia olosuhteita, ihmisten käyttäytymistä ja koko maailmaa. Strategille tärkeää taitoa on löytää tekstien ja informaation virrasta ajatuksia, joilla on sijoittamisen kannalta arvoa.

Tiedosta kiteytetään näkemyksiä

Tutkimisen ja analysoinnin pohjalta strategi jalostaa havaintonsa ja päätelmänsä teksteiksi. Kivipellon mukaan työn kauneus on siinä, kun etsii tietoa ja sitten soveltaa sitä aiemmin oppimaansa. Tärkeää on osata tiivistää markkinoista olennaiset ja ajankohtaiset asiat. Havaintojen ja päätelmien pohjalta tuotettu materiaali voi olla kirjoitettua tekstiä, erilaista infografiikkaa – sekä nykyään myös ääntä podcasteissa.

Määrällisesti eniten Kivipelto tuottaa lyhyitä kommentteja ja ytimekkäitä PowerPointteja sijoitusneuvojien käyttöön. Lisäksi hän antaa medialle haastatteluja ja kirjoittaa kolumneja nettiin tai asiakaslehteen, pankin tai yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Aiheita hän voi ehdottaa tiiminsä kanssa tai saada ne suoraan pankilta tai kumppaneilta.

Osan teksteistä Kivipelto kirjoittaa yksin; osa taas kirjoitetaan yhdessä tiimin kanssa tai jaetaan vastuualueittain. Ryhmässä tuotetuista teksteistä tarkistetaan yhdessä, että kaikki keskeiset ja halutut asiat on nostettu esiin.

Vastaanottajaa mietitään paljon 

Finanssialan yrityksillä on sääntelyn vuoksi paljon vaatimuksia siitä, mitä asiakkaalle täytyy kertoa tai miten julkisuuteen viestitään. Alalla käytetään paljon ammattislangia, jonka soveltaminen sijoitusneuvojien materiaaleihin tai selittäminen suurelle yleisölle on osa strategin työtä. Kivipellon mukaan tässä on asiantuntijoilla peiliin katsomisen paikka: ammattikieli on tarkoitettu suojaamaan sijoittavia asiakkaita, mutta samalla se voi saada asiat kuulostamaan monimutkaisilta ja korkealentoisilta.

Hyvä teksti on tilanteeseen sopiva, ymmärrettävä, kiinnostava sekä lukijan elämään liittyvä. Jos viestiä ei sopeuteta vastaanottajan mukaan, syntyy tilanteita, joissa rahoitusalan ammattilaista ymmärtää vain toinen alan asiantuntija.

Strategin on viestittävä sijoitusneuvojille täsmällisesti, kun taas julkisuuteen näkemykset on tarpeellista muotoilla yleistajuisemmin ja käytännöllisemmin. Siihen Kivipellon yksi väylä on Taloudellinen mielenrauha -podcast, jossa talouteen liittyvistä asioista voi puhua vapaammin ja arkisista näkökulmista. “Talousasiantuntijoiden ohella meillä on ollut vieraana parisuhdeterapeuttikin!” Kivipelto naurahtaa.

Ihminen tuo lisäarvoa

Kivipellon mukaan tarinat ovat talouden ydintä: “Mitä tulee vaikka inflaatioon, niin se on viime kädessä sillä tasolla, millä me ihmiset uskomme sen olevan. Odotuksemme rakentavat ‘tarinan’, joka sitten ohjaa käyttäytymistä markkinoilla.” Taitava strategi osaa nähdä ja tulkita näitä tarinoita – siinä avuksi on kyky arvioida tekstien informaatioarvoa ja luotettavuutta.

Kun sijoittaminen on mahdollista entistä useammalle ja esimerkiksi vastuullisuus kiinnostaa yhä enemmän, talousviestintäkin muuttuu. Tekoälyllä voidaan tuottaa massoittain tekstiä, joka voisi olla strategin suusta. Mutta palveleeko kasvoton “bulkkiteksti” asiakkaita?

Kenties ihmisen tuottama arvo on juuri tiedon kriittisessä arvioinnissa, joustavuudessa ja viestin hienosäätämisessä vastaanottajan mukaan. “Talouden tarinaa” on kerrottava ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Siinä auttaa, että kertojana on ihminen, jonka kasvot ovat tutut.

Inka Hyyppä, Kalle Kytökari ja Piia Pellinen