Finton uusi tiekartta

Kirjastoverkkopalvelujen kärkihankkeet julkaisivat uudet tiekartat. Finton, Finnan ja Melindan tiekarttojen ulkoasu on yhtenäistetty ja erityistä huomiota on kiinnitetty projektien välisiin riippuvuuksiin. Seuraavan kerran tiekarttoja on tarkoitus tarkistaa kesän kynnyksellä. Finto-projektin vuoden 2015 painopisteenä on Finton laajemman käyttöönoton mahdollistaminen Kansalliskirjaston järjestelmissä.

Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) kehitystä jatketaan ja Finton käyttöä pilotoidaan mm. KDK:n nimitietopalveluna.

Vuonna 2016 Finto-projekti jatkaa organisaatioiden sisäisen integroinnin tarvitsemien palvelujen ja prosessien kehittämistä. YSOn rakenteellinen läpikäynti saatetaan loppuun. Ontologiapilvi KOKOn, joka koostuu YSOsta ja siihen sillatuista erikoisalojen ontologioista, kehitys tiivistyy.

Vuonna 2017 fokus siirtyy organisaatioiden välisen integraation mahdollistamiseen Finto-palvelun avulla. KOKO kehitetään vastaamaan sille asetettuja tavoitteita ja sitä käytetään mahdollistamaan yhteisiä hakuja eri organisaatioiden tietovarantoihin.

Tiekartta löytyy projektin julkisesta Wikistä:
https://wiki.helsinki.fi/display/ONKI/Finto-projektin+tiekartta