Ajankohtaista RDA-kuvailusääntöjen käyttöönotosta

Kuvailun uudistumisen ensimmäinen vaihe, uusien kuvailusääntöjen (RDA = Resource Description and Access) käyttöönotto, lähtee käyntiin vuoden 2016 alussa. Vuosi 2015 on valmistautumista käyttöönottoon koulutusten, ohjeistusten, konversiosuunnitelmien ja käyttöönottopäätösten myötä.

 Sääntötekstin julkaiseminen

Suomenkielinen RDA-sääntöteksti ja kuvailun kansallisissa yhteistyöryhmissä (Kuvailun ohjausryhmä, Kumea ja Luumu) työstetyt sääntölinjaukset ja esimerkit julkaistaan syksyllä 2015 kansainvälisessä RDA toolkit -palvelussa (www.rdatoolkit.com). Kansainväliseen sääntötekstiin tulee vuosittain jonkin verran muutoksia, joten RDAta kannattaa käyttää lisensioitavan RDA toolkit -palvelun kautta, ei painettuna versiona. Jokainen RDAn käyttöönottava kirjasto lisensioi RDA toolkitin toistaiseksi itse. Kansallisen ja keskitetysti rahoitetun lisenssin mahdollisuutta selvitetään.

 Tiedotustilaisuudet/koulutukset

Kansalliskirjasto järjesti Melinda-metatietovarannossa kuvailevien kirjastojen johtajille RDA-keskustelutilaisuuden 24.4.2015. Tilaisuudessa käytiin läpi RDAn käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä. Tilaisuuden esitykset ja videointi löytyvät RDA-tiedotussivuilta.

Kirjastoverkolle järjestetään syksyllä 2015 kolme tiedottavaa koulutuspäivää RDAsta. Koulutuspäivät tulevat sijoittumaan syys-, loka- ja marraskuiden viimeisille viikoille. Tarkemmat tiedot koulutuspäivistä annetaan kesän alussa.

 Konversio

RDAn käyttöönottoon liittyvä konversiosuunnitelma on nyt Kumean käsittelyssä. Konversion etenemisestä tiedotetaan tarkemmin kesän/syksyn aikana konversiolle perustettavien tiedotussivujen kautta. RDAhan liittyvä konversio tulee olemaan suunnilleen samansuuruinen kuin vuonna 2011 toteutettu nykyisten kuvailusääntöjen konversio. Konversio toteutetaan todennäköisesti vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 Päätökset RDAn käyttöönotosta

Kansalliskirjaston ja museosektorin lisäksi ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat päättäneet ottaa RDAn käyttöönsä vuoden 2016 alussa. Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmän on julkaissut yleisen suosituksensa kirjastoille RDAn käyttöönotosta. Suositus on luettavissa RDA-tiedotussivuilla.

RDA-tiedotussivut: wiki.helsinki.fi/display/RDA tai googlettamalla rda-tiedotussivut

Kuvailusääntöjen neuvontaosoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *