Kirjastoalan standardeja suomennetaan

Kirjastoalaa ohjeistetaan useilla kansainvälisillä ISO-standardeilla, joita ei ole toistaiseksi ilmestynyt suomeksi. Asiaan on tulossa parannus, sillä kirjastotilastoinnin päästandardi ISO 2789:2013 ”Information and documentation – International library statistics”, joka antaa suuntaviivat, joiden mukaisesti kirjastojen kaikkialla maailmassa tulisi kerätä vuositilastonsa, on suomennettu.

Päästandardi ilmestyy Suomen standardisoimisliiton (SFS) toimittamana vielä vuoden 2015 aikana otsikolla ”Tieto ja dokumentointi – Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi”.

Standardiluonnos kiersi palautekierroksella kirjastoissa vuoden 2014 aikana. Palautekierroksen pohjalta standardiluonnokseen tehtiin runsaasti pieniä korjauksia. Joitakin käsitteitä muutettiin ja käännöksestä pois jääneitä lyhyitä tekstiosuuksia lisättiin ja paikka paikoin kieliasua muutettiin sujuvammaksi.

Standardin terminologia-osassa säilytetään englanninkieliset termit sulkeissa, joten samalla standardi palvelee myös alan sanakirjana.

Toinen hyvä uutinen standardirintamalta on uusimman, vuonna 2014 ilmestyneen kirjastojen vaikuttavuuden arviointimenetelmiä esittelevän standardin ISO 16438:2014 ”Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries” suomentaminen. Suomennoksen ensimmäinen vedos on parhaillaan muokattavana ja se saataneen palautekierrokselle kirjastoihin loppuvuodesta ja standardi ilmestynee vuoden 2016 aikana.

Standardi ja sen suomennos tulevat tarpeeseen, sillä esimerkiksi korkeakoulukirjastoja koskevat yliopisto- ja ammattikorkeakoululain säädökset niin sanotusta kolmannesta tehtävästä: opetuksen ja tutkimuksen lisäksi korkeakoulujen tulee olla vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tässä kirjastoilla on merkittävä osuus ja se tulee myös voida osoittaa.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *