FinELib-strategia uusitaan vastaamaan konsortion tulevia tarpeita

FinELib-konsortion toimintaa on ohjannut strategia vuodesta 2004 lähtien ja nykyinen strategiakausi ulottuu vuoden 2015 loppuun. Toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin ja aika ajoin on hyödyllistä tarkastella toiminnan suuntaa ja painopisteitä.

Konsortion strategiatyötä ohjaa FinELibin ohjausryhmä. Ohjausryhmä käytännössä myös työstää uusittavaa strategiaa kokouksissaan. FinELibin jäsenorganisaatioiden toivotaan tuovan omia kommenttejaan FinELibin strategiaan koko strategiatyön ajan muun muassa FinELibin ekstranetin keskustelualueella. FinELibin strategian päivitys osuus ajallisesti hyvin yksiin Kansalliskirjaston strategiauudistuksen kanssa, jolloin on mahdollista hyödyntää kumpaakin strategiatyötä. Uusitun strategian on tarkoitus olla valmiina syksyllä 2015.

Lisätietoja:

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hallinto/strategia.html