Melinda

Melindan laatu syntyy yhteistyöllä

Kansallinen metatietovaranto Melindan tiedontuottajien määrän kasvun myötä yhteiset kuvailukäytännöt, toimintamallit ja laatukysymykset puhuttavat. Kansalliskirjasto järjesti alkuvuodesta aiheiden tiimoilta Melinda-työpajoja. Maaliskuussa käynnistettiin jatkotoimenpiteenä Melindan laatuohjelma ”Yhteistyöllä laatua”.

Sen tavoitteena on koota laadunparannuksen toimenpiteet, selkiyttää kuvailutasoja ja parantaa yhteistä ymmärrystä siitä, mikä on riittävän laadukas Melinda. Melinda-kirjastot saivat laatuohjelman lähtötietokyselyn, jolla kirjastot voivat kertoa oman näkökulmansa asiaan. Kyselyssä kartoitettiin laatuun, ohjeistukseen, viestintään ja koulutukseen liittyviä asioita. Tuloksien tarkempi analysointi ja jatkokehityskohteiden valinta on parhaillaan käynnissä. Alustavasti voi todeta, että ohjeistuksessa on selkiytettävää ja sen löydettävyyttä tulisi parantaa. Melindan talonmiehen toimintaa kiitettiin, mutta odotuksia on myös paljon. Määräajassa kyselyyn vastasi noin 70 prosenttia Melinda-kirjastoista. Vastausaikaa on vielä jatkettu, jotta saadaan vastaukset kaikilta kirjastoilta.

 PIKI-kirjastot pilotista Melindan tuotantokäyttöön

Tampereen kaupunginkirjaston – Pirkanmaan maakuntakirjaston pilotoinnissa on luotu pohja tuleville yleisten kirjastojen Melindaan liittymisille. Valmistelut ensimmäisen yleisen kirjaston Melindan tuotantokäytön aloittamiseksi alkavat olla loppusuoralla. PIKI-aineistojen koeajot ovat edenneet merkittävästi Melindan testipuolella. Koeajoilla varmistetaan paikalliskannasta siirtyvän aineiston yhteensopivuus Melindan kanssa. Koeajojen yhteydessä määritellään aineiston rajauksia, tehdään aineiston analysointia ja monenlaisia tarkistuksia ja korjataan ongelmakohtia niin Kansalliskirjaston kuin kirjaston itsensäkin toimesta. PIKI-aineiston siirto Melindan tuotantokantaan pyritään aloittamaan toukokuussa. Aineiston luonteen ja mittavan koon (2,3 miljoonaa tietuetta) vuoksi aineiston siirto tehdään useammassa erässä.

 Koulutukset ja tilaisuudet

Melinda-talonmiesryhmä järjesti ensimmäisen Talonmiehen tuokio -tietoiskunsa 20.5. Etäyhteydellä pidettävässä tilaisuudessa kerrottiin Melindan automaattisista siivousmenetelmistä ja esiteltiin tietueiden yhdistelyyn käytettävän Merge+ -ohjelman toimintaa. Tietoiskun videotallenne ja muu materiaali löytyvät täältä.

Lisätietoja Melindaan liittyvistä asioista antaa melinda-posti(at)helsinki.fi.

Tietoa kansallisesta metatietovarantohankkeesta löytyy Melindan sivustolta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *