Selvitys: Avoimissa lehdissä julkaisu maksaa miljoonan vuodessa

Kansalliskirjastossa käynnistyneessä Tutkimuksen tuotosten avoin julkaiseminen -projektissa (TAJUA) on valmistumassa selvitys avoimen julkaisemisen tuen malleista. Raportin yhtenä osana olemme arvioineet avoimissa lehdissä julkaisemiseen liittyvien julkaisumaksujen määrää.Avoin tiede ja tutkimus

Open Access -lehden talous perustuu tyypillisesti julkaisemismaksuun. Sillä tarkoitetaan kirjoittajalta tai hänen organisaatioltaan perittävää maksua, jonka on tarkoitus kattaa julkaisemisesta koituvat kustannukset.

Raporttia varten kysyimme kustantajilta tietoa heidän julkaisemistaan artikkeleista, joissa on ainakin yksi kirjoittaja suomalaisesta tutkimusorganisaatiosta. Saimme tietoja eri kustantajilta hyvin vaihtelevasti. Vastausten pohjalta emme pystyneet tarkasti selvittämään avointen julkaisujen määriä tai avoimeen julkaisemiseen käytettyjä rahasummia. Organisaatioistakaan tiedot avoimuuteen liittyvistä maksuista eivät tällä hetkellä ole saatavilla riittävällä tarkkuudella.

Olemme kuitenkin tehneet erilaisia arvioita siitä, kuinka paljon Suomessa maksettiin julkaisemismaksuja vuonna 2014. Apuna on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuta ja muita OA-selvityksiä.

Näyttää siltä, että Suomessa käytetään avoimissa lehdissä julkaisemisen maksuihin yli miljoona euroa vuodessa. Summa on hyvin pieni verrattuna niihin noin 22 miljoonaan euroon, jotka vuosittain käytetään ei-avoimen aineiston tilauksiin. Lopullisessa raportissa pohdimme myös sitä, paljonko kuluja kertyisi, jos kaikki julkaiseminen siirtyisi avoimiin lehtiin.

Julkaisumaksuprosesseja ja tiedonkeruuta avoimista julkaisuista täytyy kehittää, jotta päällekkäiset kustannukset saadaan minimoitua. Tiedonkeruussa tarvittavia tietoja ovat mm. maksava organisaatio, rahoittaja, julkaisualusta ja julkaisemismaksun suuruus. Tiedonkeruussa pitäisi pyrkiä siihen, että tiedot pystytään yhdistämään jokaiseen yksittäiseen artikkeliin.

Julkaisemme koko raportin vuodenvaihteessa, ja uskomme sen olevan kiinnostavaa luettavaa!

Lisätietoja:
palvelusuunnittelija Piia Naukkarinen, piia.naukkarinen(at)helsinki.fi
kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo(at)helsinki.fi