Käyttäjät ovat löytäneet Finnan

Finnan käyttö on kasvanut tasaisesti palvelun julkistamisen jälkeen. Tyypillinen käyttäjä tulee Finnaan etsimään tiettyä tietoa tai aineistoa – ja useimmiten myös löytää etsimänsä. Näin kertoo Finnan käyttötilastoja sekä käyttäjäkyselyn tuloksia yhdistelevä raportti.

Käyttäjät ovat löytäneet Finnan hyvin ja ovat siihen melko tyytyväisiä. Kansallinen näkymä Finna.fi keräsi vuoden 2014 aikana 750 000 käyntiä 174 eri maasta, päivittäisiä kävijöitä oli keskimäärin 2 000. Käyttäjistä 82 prosenttia tuli kansalliseen näkymään hakukoneen kautta.

Käyttäjäkyselyyn vastanneista 42 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Finnaa vähintään kerran viikossa; aktiivisin käyttäjäryhmä oli opiskelijat, joista joka toisella käyttö oli viikoittaista. Käyttäjäkyselyn vastaajat antoivat Finnalle arvosanaksi 7,9 asteikolla 9–10. Vastaajien enemmistö piti palvelua hyödyllisenä, helppokäyttöisenä ja miellyttävänä.

Syksyllä toteutettuun käyttäjäkyselyyn kertyi yli 3 000 vastausta. Tilastojen analyysista vastasi User Point Oy. Koosteet kyselyn tuloksista on julkaistu verkossa: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=30113856.