TAJUA-projekti alkaa 2/2015

Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kansalliskirjastolle rahoituksen projektiin Tieteen avoin julkaiseminen- eli TAJUA-projektiin. Se toteuttaa Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) tavoitteita.

Projekti pääsee toden teolla käyntiin syksyllä ja päättyy vuoden 2017 alkupuolella. Projektipäällikkönä toimii kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo (esa-pekka. keskitalo[at]helsinki.fi). Hän työskentelee projektissa 50-prosenttisesti ja toimii samalla myös ATT-hankkeeseen kuuluvan, tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspalvelua toteuttavan projektin päällikkönä.

TAJUA-projekti koostuu useammista osaprojekteista.

(1) Avoimen julkaisemisen yhtenäiset käytännöt. Monet avoimen julkaisemisen käytännöt ovat vielä vakiintumattomia. Olemassa olevien ratkaisujen kehittämisellä voidaan huomattavasti lisätä niistä saatavaa hyötyä. TAJUA-projekti rakentaa ja vakiinnuttaa asiantuntijoiden, johdon ja ohjauksen välistä yhteistyöverkostoa. Yhteistyöverkoston avulla tehdään kansalliset määritykset ja suositukset, jotka lisäävät aineistojen yhteensopivuutta ja hyvien käytäntöjen mukaisuutta. Projektissa toimitaan yhteistyössä muiden ATT-projektien sekä ATT-metatietotyöryhmän kanssa.

(2) Rinnakkaistallennuksen perusinfrastruktuuri on kattava, helppokäyttöinen ja edullinen rinnakkaistallennusalusta. Palvelu tarjoaa rinnakkaistallennuskanavan myös sellaisille tutkijoille, joilla sitä ei vielä ole; sen ei ole tarkoitus korvata olemassa olevia toimivia julkaisuarkistoja. Erityisenä kehittämiskohteena tässä projektissa on toteuttaa erittäin pitkälle vakioitu, mahdollisimman yksinkertainen mutta kuitenkin perustarpeet hyvin täyttävä ratkaisu, jossa korostuu käytön helppous ja edullisuus.

(3) Tutkimusdatan kuvailutyökalu auttaa tutkijoita ja tutkimuksen tukipalveluita luomaan oikean muotoista ja riittävää metadataa tutkimusdata-aineistoista.

(4) Selvitys avoimen julkaisemisen rahoitusmalleista. Open Access -lehtien keskeinen rahoituslähde ovat kirjoittajamaksut, jotka maksaa yleensä tutkimushanke. Monissa maissa on perustettu rahastoja, joista kirjoittajamaksut katetaan. Suomessa rahastoja ei ole. Osa kustantajista on rakentanut toimintaansa tukimaksumallille, jolloin erillisiä kirjoittajamaksuja ei tarvita. TAJUA-projekti tekee rahoitusmalleihin liittyvää selvitystyötä, joka on välttämätöntä tietoon perustuvien linjausten ja päätösten tekemiseksi. Selvityksissä tehdään läheistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa niin, että selvitykset tukevat rahoitusmallien kehittämistä.

(5) Tunnistepalveluita kehitetään mm. uudistamalla URN-palveluiden tietojärjestelmiä ja integroimalla palvelua esim. metadatan tuotannon välineisiin. Myös asiakkuudenhallintaa ja asiointirajapintoja kehitetään vastaamaan lisääntyvää ja monipuolistuvaa asiakaskuntaa.

(6) Asteri-tietokannan sisältämät nimitiedot saavat ISNI-tunnuksen ja ne julkaistaan kaikkien käyttöön Finto-palvelussa. Kansainvälinen ISNI-tunnus identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi toimijan julkisen identiteetin ja erottaa tämän identiteetin muista kuvailutietojen avulla. Ylläpitoprosesseja kehitetään niin, että uudet nimet saavat ISNI-tunnuksen automaattisesti. Myös uusia tiedontuottajia halutaan saada mukaan.

(7) Projekti kehittää avointen aineistojen pitkäaikaissaatavuuden toimintatapoja ja palveluita, tavoitteenaan parantaa kotimaisen tutkimuksen tuloksena avoimesti julkaistujen artikkelien ja muiden julkaisujen pysyvää saatavuutta hyvin pitkällä aikavälillä, yli rahoituksen, teknologian ja organisaatioiden muutosten. – Projekti laatii suositukset tutkimusjulkaisujen tuottajille pitkän aikavälin saatavuuden varmistavista toimintatavoista. Lisäksi projekti laatii suunnitelman sille, miten avoimien julkaisujen pitkäaikaissaatavuutta voidaan toteuttaa Tutkimus-PAS-palvelun avulla.

Tiedustelut: Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo(at)helsinki.fi , puh. 050 373 6205.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *