Kansallisen käyttäjäkyselyn toteuttaminen harkinnassa

Kansalliskirjasto joutuu harkitsemaan palveluidensa karsimista yliopistojen rahoituksen leikkauksista johtuneen resurssipulansa vuoksi. Ensimmäinen palvelu, jonka toteuttaminen on vaakalaudalla, on kansallinen kirjastojen käyttäjäkysely.

Kansalliskirjaston koordinoimalla, Suomen kirjastosektoreiden yhteisellä käyttäjäkyselyllä on kerätty tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Aiemmin kysely on toteutettu vuosina 2008, 2010 ja 2013. Kyselyt on suunnattu yleisten kirjastojen sekä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen loppukäyttäjille.

Kyselyn tuloksista on saatu ainutlaatuista tietoa kirjastojen käytön kehittymisestä. Joillekin pienemmille kirjastoille tämä keskitetysti toteutettu kysely on ainoa mahdollisuus saada vertailukelpoista näyttöä käyttäjien tarpeista.

Seuraava kysely oli suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2016. Jo vuoden 2015 aikana vähentyneiden henkilöresurssien vuoksi Kansalliskirjasto on joutunut siirtämään tätä käyttäjäkyselyä koskevan päätöksen ensi kevääseen. Viimeistään helmikuussa on nähtävissä mm. Helsingin yliopiston yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset Kansalliskirjaston resursseihin ja palveluihin. Jos käyttäjäkysely voidaan sittenkin toteuttaa, suunnittelu alkaa aikaisintaan loppukeväästä ja toteutus siirtyy väistämättä syksyyn 2016. Ilman kirjastojen omaa työpanosta ei kyselyn suunnittelu ja toteutus ole onnistunut aiemmin eikä varmasti jatkossakaan.

Kansalliskirjasto tiedottaa kirjastojen käyttäjäkyselyn toteuttamisesta kevään ensimmäisessä asiantuntijaseminaarissa 16.2.2015.

Lisätietoja:
Heli Kautonen, heli.kautonen(at)helsinki.fi