RDA-uutisia

Tänä keväänä toteutettavien Kansalliskirjaston sisäisten RDA-seminaarien videoinnit ja esitysmateriaalit löytyvät RDA-tiedotussivuilta. Kirjastoverkolle syksyllä järjestettävistä RDA-seminaareista tulee lisätietoa kevään aikana.

Listaus RDAn kuvailuelementeistä, jotka jokaisen kuvailijan on tallennettava kuvailuun, on julkaistu RDA-tiedotussivuilla. Nämä ydinelementit ovat kuvailussa pakollisia, jos ne ovat sovellettavissa ja varmistettavissa.

Kansalliskirjaston lisäksi museosektori on päättänyt ottaa RDA-kuvailuohjeet käyttöönsä vuoden 2016 alussa soveltuvin osin. Museosektorin tiedote asiasta löytyy RDA-tiedotussivuilta.
Kevään aikana Kansalliskirjasto laatii konversiosuunnitelman RDAn käyttöönottamiseksi MARC21-formaatissa. Konversiosuunnitelmassa kartoitetaan takautuvien päivitysten tarve sekä ehdotetaan RDAn myötä käyttöönotettavia uusia MARC-kenttiä.

RDA-tiedotussivut: wiki.helsinki.fi/display/RDA tai googlettamalla rda-tiedotussivut

Kuvailusääntöjen neuvontaosoite:
kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

P.s. RDAn suomenkieliseksi nimeksi on kirjastoverkon antamien kommenttien pohjalta valittu RDA-kuvailuohjeet. Nimivalinnan perustelut löytyvät RDA-tiedotussivuilta.