Artiva-hanke päättyy, Artiva-tallentaminen jatkuu

Artiva-hankkeessa (2013–2014) on kehitetty helppokäyttöinen artikkelitietojen syöttölomake, jolla niin tiedekustantajat kuin kirjastotkin voivat tallentaa artikkelien viitetietoja ARTOon. Hankkeessa on myös edistetty kerran tallennetun artikkeliviitetiedon sujuvaa hyödyntämistä monissa eri järjestelmissä.

Artikkelien syöttölomakkeella on tallennettu ensimmäisen vuoden aikana noin 8 300 viitettä. Vuoden 2014 julkaisuja on tallennettu lomakkeella joulukuun alkuun mennessä noin 3 800, joista 517 on vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Syöttölomakkella tallennetaan myös tekijöiden affiliaatiot sekä artikkeleiden julkaisutyypit, JUFO-luokat ja tieteenalat, jotta viitetietoja voidaan hyödyntää paremmin OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Oman organisaation viitteitä voi hakea rajapintojen avulla tai vaikkapa erillisellä hakulomakkeella.

Tällä hetkellä noin puolet uusista viitteistä tallennetaan ARTOon lomakkeella, loput tallennetaan edelleen Voyager-luettelointiohjelmalla tai tuodaan eräajoina muista järjestelmistä. Syksyllä on aloitettu artikkeliviitteiden tuominen TSV:n
Tieteelliset verkkolehdet -palvelusta ARTOon ja luotu konversio, jonka avulla kotimaiset Open Access -lehdet voivat viedä artikkeliviitetietonsa kansainväliseen DOAJ-rekisteriin.

Artiva-hankkeen projektikausi ja hankerahoitus päättyy vuoden 2014 lopussa, mutta Artiva-lomakkeella tallentaminen jatkuu. Helmikuussa 2014 järjestetään hankkeen päätösseminaari, josta tulee lähiaikoina lisätietoa.

Yhteystiedot ja lisätietoa hankkeesta:
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke