RDA:n käyttöönotto on jo ovella

Kuvailun uudistumisen ensimmäinen vaihe, uusien kuvailusääntöjen (RDA = Resource Description and Access) käyttöönotto, toteutuu ensimmäisissä suomalaisissa kirjastoissa vuoden 2016 alussa. Alla on tietoa käyttöönottoa tukevista toimenpiteistä.rda

Suomenkielisten RDA-tekstien julkaiseminen

RDA-suomennos julkaistaan kansainvälisessä RDA Toolkit -palvelussa 8.12.2015. Julkaisusopimuksen mukaisesti word- ja pdf-muotoiset RDA-suomennostekstit avoimilla wiki-sivuilla poistetaan käytöstä 18.12.2015, jonka jälkeen suomennostekstit ovat siis käytettävissä vain maksullisen Toolkit-palvelun kautta. Nyt julkaistava suomennos pohjaa huhtikuun 2015 versioon. Ajantasaiseksi päivitetyt suomennostekstit julkaistaan Toolkitissa loppukeväällä 2016.

Englanninkielinen teksti päivittyy 4 kertaa vuodessa (helmikuussa, lokakuussa, huhtikuussa ja lokakuussa). Huhtikuun päivitykset vaikuttavat sisältöön merkittävästi; muut päivitykset ovat pienempiä.

Suomalaisten kirjastojen RDA-linjaukset, joita on tehty vuosien 2014-2015 aikana kuvailun kansallisissa asiantuntijaryhmissä, julkaistaan Toolkit-palvelussa kevään 2016 aikana kustantajan aikataulutuksen mukaan. Linjaukset on julkaistu väliaikaisesti RDA-tiedotussivulla pdf-tiedostoina. Suomalaiset esimerkit sisällytetään teksteihin kevään 2016 aikana.

RDA Toolkit -palvelun lisensiointi

Tiedotussivujen Kysymyksiä ja vastauksia -sivulla on esimerkki konsortion muodostamisesta RDA Toolkitin lisensiointiin. Ilman konsortion tuomaa alennusta Toolkitin vuosittainen lisenssimaksu on 161 euroa yhdelle yhtäaikaiselle käyttäjälle.

Koulutukset

Tämän syksyn RDA:ta esittelevien kolmen koulutuspäivän esitysdiat ja videoinnit ovat tiedotussivuilla. 17.11. järjestettiin RDA-kyselytunti verkossa, jossa käsiteltiin etukäteen lähetettyjä ja tilaisuuden aikana esitettyjä kysymyksiä. Nämä vastaukset löytyvät kyselytunnin sivulta.

Usein esitettyjä kysymyksiä löytyy myös tiedotussivujen Kysymyksiä ja vastauksia -sivulta.

Ensi vuoden koulutukset tulevat painottumaan verkkoon. Alustavasti olemme suunnitelleet tunnin mittaisia verkossa toteutettavia tietoiskuja ja kyselytunteja. Otamme koulutusaiheita mielellään vastaan kuvailusääntöpalveluosoitteeseen (kuvailusaannot-posti(at)helsinki.fi).

Ohjeistukset

RDA-tekstiä tarkentavien ja havainnollistavien työ- ja sovellusohjeiden teko on aloitettu Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmässä Kumeassa. Kumean ohjeet sekä suunnitteilla olevat kansallinen RDA-sovellusohje ja Kansallisbibliografian työohje linkitetään sekä tiedotussivuille että Toolkit-palveluun. Eri ohjeiden roolia ja näkökulmaa tarkennetaan vuoden 2016 aikana.

Ehdotuksia ohjeisiin sisällytettävistä asioista voi lähettää kuvailusääntöjen palveluosoitteeseen (kuvailusaannot-posti(at)helsinki.fi). Muiden maiden tekemiin RDA-ohjeistuksiin voi tutustua Toolkitissa (Tools-välilehti -> Workflows).

Päätökset käyttöönotoista

Melinda-kirjastojen RDA-käyttöönotosta tehdään päätös Linnea2-konsortion kokouksessa 15.12.2015. Ammattikorkeakoulukirjastot ovat jo tehneet käyttöönottopäätöksen omalta osaltaan. RDA:ta on esitelty ja käsitelty kirjastosektoreiden neuvostojen kokouksissa tämän syksyn aikana.

Lisätietoja:

  • RDA-tiedotussivut: googlettamalla rda-tiedotussivut (sivun osoite muuttuu vuodenvaihteessa)
  • Kuvailusääntöjen neuvontaosoite: kuvailusaannot-posti(at)helsinki.fi