Finna tähtää johtavaksi avoimen kulttuurin ja tieteen aineistojen väyläksi

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisen Finna-hakupalvelun strategia vuosille 2016–2020 on valmistunut. Strategia antaa suuntaviivat palvelun kehitykselle tulevina vuosina. Strategian tahtotila on tehdä Finnasta johtava avoimen kulttuurin ja tieteen aineistojen hyödyntämisen väylä vuoteen 2020 mennessä.

Finna_strategiaTahtotilaa on tarkennettu erilaisten näkökulmien kautta. Finnan kehitystä alusta lähtien johtanut avoimuuden periaate on vahvana mukana myös strategiassa: avoimuus käsittää rajapinnat, lähdekoodin, toimintamallin ja kehittämisyhteisön. Erilaisten aineistojen kokoaminen yhteen palveluun luo mahdollisuudet niiden älykkääseen yhdistymiseen ja hyödyntämiseen. Sosiaalisen metatiedon hyödyntäminen puolestaan tukee kuvailutyötä. Keskitetty asiakasliittymätyö tuottaa yhteiskunnalle kustannussäästöjä. Finnan sisältöjen uskotaan voivan toimia uuden ajattelun ja innovaatioiden polttoaineena.

Strategia määrittää Finnalle viisi tavoitetta:

Finna
– tuo kulttuurin ja tiedon lähemmäksi kaikkia
– vahvistaa tutkimuksen edellytyksiä
– tukee oppimista uudella tavalla
– mahdollistaa kumppanuuksien kautta uudet palvelut sekä
– toimii yhteiskäyttöisenä ja kustannustehokkaana ratkaisuna.

Voit tutustua strategiaan tarkemmin Doria-tietokannassa.