Aviisi-projekti avaa tekijänoikeuden alaista sanomalehtiaineistoa uuteen käyttöön

Aviisi-projektin tavoitteena on rakentaa yhteistyössä sanomalehtikustantajien, Kopioston ja Kansalliskirjaston kanssa uusia toimintamalleja, joiden avulla tekijänoikeudenalaisten digitaalisten sanomalehtiaineistojen käyttöä voidaan avata aiempaa laajempaan käyttöön. Projekti on käynnissä vuodet 2015–2016.

Tällä hetkellä http://digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa ovat vapaasti luettavissa digitaaliset sanomalehdet vuoteen 1910 asti, ja tätä tuoreemmat ovat käytettävissä vapaakappalekirjastojen kulttuurityöasemilta.

Projekti on nyt puolivälissä ja pilottien valmistelu on edennyt. Piloteissa käytetään aineistona Länsi-Savo ja Maaseudun tulevaisuus -lehtiä, jotka ovat käytettävissä digitaalisina lehden perustamisesta nykypäivään saakka. Lehtien käyttöä testataan Mikkelin seudulla.

Oppilaitokset, kirjastot ja arkistot pilotteina

Kansalliskirjaston ja mediatalojen jälkeen pilotit etenevät Mikkelin seudun peruskouluihin ja lukioihin. Myös Helsingin yliopiston kieliteknologian laitos ja Ruralia-instituutti sekä Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö ovat pilottien piirissä.

Lisäksi kansalaisopistoon on suunniteltu ryhmää, jossa kiinnostuneet osallistujat pääsevät hyödyntämään uudempia sanomalehtiaineistoja kurssin ajan. Mikkelin kaupunginkirjaston kanssa järjestetään pilotti kolmella eri tavalla: kurssina, itsepalvelutyöasemakäyttönä ja etäkäyttönä kirjastokortilla.

Arkistoista pilotteihin kuuluvat Mikkelin maakunta-arkisto ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, joissa molemmissa perustetaan oma työasema sanomalehtien lukuun. Samanlaista pistettä on suunniteltu myös Mikkelin museoihin.

AviisiRantakylän yhtenäiskoulun oppilaat digitaalisten aineistojen parissa. Kuva: Tuula Pääkkönen

Ennen pilottien käynnistymistä järjestämme osallistujien kanssa työpajan, jossa pohditaan, kuinka digitaalisia aineistoja voisi opetuksessa hyödyntää. Kansalliskirjasto opastaa digi.kansalliskirjasto.fi -järjestelmän käytössä ja johdattaa aineistojen äärelle, jonka jälkeen pilotin osallistujat voivat omista lähtökohdistaan miettiä itselleen sopivat käyttötavat.

Ajatuksena on seurata pilottien etenemistä palautekyselyillä ja aktivoinneilla, jotta kiireisen koulutyön ohessa saamme arvokasta palautetta yhteistyökumppaneilta. Aviisin blogi  on keskeisenä viestintävälineenä, johon toivomme myös sisältöjä käyttäjäpuolelta.

Mitä vuoden 2016 pilottien jälkeen?

Pilottien jälkeen arvioimme, kuinka onnistuimme kokeiluissa ja mitä voimme niistä oppia. Kokeilujen kuluessa valmistelemme yhdessä Kopioston, mediatalojen ja muiden osapuolten kanssa mallia, jonka avulla kokeiltuja käyttötapoja voidaan luoda myöhemmin uudestaan.