Finto-palvelun käytettävyys ja käyttöönotto

Finton käyttäjätestien kolmas kierros on saatu päätökseen. Kierroksen päämääränä oli varmistaa, että Finto-palvelun taustalla toimivan Skosmos-ohjelmiston käytettävyys on riittävällä tasolla, että Skosmos 1.0 voidaan julkaista. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin kaksikielisen käytettävyyden toimivuuteen.

Käyttäjätestien kolmannen kierroksen lopputuloksena oli, että mitään kriittisiä ongelmia ei havaittu ja esiin tulleet kehitysmahdollisuudet otettiin agendalle. Tarkemmin käytettävyystestiin voi tutustua testiraportista.

Skosmos 1.0 julkaistiin ja näin ollen Fintoa ollaan nyt ottamassa käyttöön useassakin paikassa. Käyttöönottoa helpottamaan tuotetaan vielä kattavampi kuvaus myöhemmin tämän vuoden aikana. Finton kolme käyttäjäryhmää ovat sanastojen ja ontologioiden tuottajat, jotka käyttävät Fintoa julkaisualustana tietovarannoilleen; kuvailijat, jotka hyödyntävät Fintossa julkaistuja sanastoja, ontologioita ja luokituksia kuvailutyössään Finton rajapintojen kautta; sekä sovelluskehittäjät, jotka luovat lopulliset loppukäyttäjäsovellukset.

Käyttäjäryhmistä ensimmäinen, eli julkaisijat, ottavat Finton helpoimmin käyttöönsä ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen finto-posti(at)helsinki.fi. Koska jokainen julkaistava sanasto on hieman omanlaisensa tapaus, pohditaan julkaisevan tahon kanssa miten muunnos Finton käyttämään SKOS-formaattiin kannattaa toteuttaa, millaiset tunnisteet ontologian tai muun tietovarannon käsitteille annetaan sekä joitakin muita käytännön asioita. Kun teknisistä asioista on saatu sovittua, allekirjoitetaan julkaisijan kanssa vielä Finto-palvelusopimus, joka määrittää kummankin osapuolen vastuut. Palvelusopimus hyväksyttiin edellisessä Finto-projektin ohjausryhmässä ja nykyisten Fintossa tietovarantojaan julkaisseiden kanssa on tarkoitus alkaa solmia palvelusopimuksia vielä toukokuun aikana.

Fintoa kuvailussa ja kuvailuja hyödyntävissä loppukäyttäjän sovelluksissa käyttävät ottavat Finton puolestaan haltuun sen tarjoamien rajapintojen kautta. Tällöin ensimmäinen pysäkki on rajapinnan kuvaava http://api.finto.fi. Finton REST-rajapinta mahdollistaa haut Fintossa julkaistuihin ontologioihin, sanastoihin ja luokituksiin monipuolisin rajausmahdollisuuksin mm. kielen, tietyn ominaisuuden tai ontologian hierarkian mukaan. Rajapinnan kautta on myös mahdollista hakea käsitteen tiedot sen tunnisteen avulla tai käyttäen käsitteen suositeltavaa termiä. Kolmas tapa käyttää rajapintaa on kysellä tietoja tiettyyn tietovarantoon liittyen, mukaan lukien statistiikkaa, tietovarannon käyttämiä tyyppejä, ominaisuuksia ja niin edelleen.

Ideaalissa tapauksessa linkitetyn datan suhteen ontologian käyttäjä tallettaisi omaan järjestelmäänsä vain käsitteen tunnisteen ja hakisi kaikki muut tiedot aina ajantasaisina Fintosta. Tämä on kuitenkin käytännössä toistaiseksi mahdotonta, koska tällöin pitäisi jokaisen haun yhteydessä esimerkiksi hakea kaikkia järjestelmään talletettuja tunnisteita vastaavat termit erikseen uudelleen. Parempi tapa onkin tallettaa omaan järjestelmäänsä käyttämiensä käsitteiden tiedot ja päivittää nämä tasaisin väliajoin Fintosta. Sen sijaan kuvailussa, jossa potentiaalisesti käytetään kaikkia ontologian käsitteitä, voidaan luonnollisesti hakea nämä Fintosta, eli koko ontologiaa ei ole tarpeen tallettaa paikallisesti.

Kaiken kaikkiaan, jos olette ottamassa Fintoa käyttöön, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Autamme mielellämme, jos haasteita ilmenee ja otamme vastaan palautetta siitä, miten Finto voisi palvella käyttäjiään vielä paremmin. finto-posti(at)helsinki.fi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *