Melindan ajankohtaiskatsaus

Melindan vuosi käynnistyi tiedontuottajakirjastojen yhteisillä työpajoilla

Kansalliskirjasto järjesti vuoden alussa kirjastojen toivomuksesta ja viime Kirjastoverkkopäivien Melinda-työpajan jatkoksi Melinda-työpajoja. Melindan strategiset linjaukset -työpaja Melinda-kirjastojen johtajille järjestettiin tammikuussa ja kaksi Melindan laatu ja käytännöt -työpajaa Melinda-kirjastojen asiantuntijoille puolestaan helmikuussa. Teemat käsittelivät Melindan nykytilaa, suunnitelmia, haasteita, kuvailutyötä sekä laatua. Tilaisuuksien tavoitteena oli edistää tiedontuottajaverkoston yhteistyötä, vahvistaa yhteisiä toimintamalleja ja pelisääntöjä sekä löytää kehittämiskohteita. Työpajoihin osallistui yli 80 henkilöä Melinda-kirjastoista. Palautekyselyjen pohjalta työpajoja pidettiin hyödyllisinä ja kansallista keskustelua tarvitaan. Työpajojen materiaalit löytyvät Metiva-wikistä. Kaikkien työpajojen yhteenvetotilaisuus pidetään 12.3. Samassa yhteydessä käynnistetään Melindan laatuohjelma.

Yleisten kirjastojen pilottien tuotantoonsiirron valmistelut etenevät

Valmistelut ensimmäisen yleisen kirjaston Melindan tuotantokäytön aloittamiseksi etenevät kolmikannalla (PIKI/Tampere–Axiell–KK). PIKIn tuotantokannan ISBD-konversio on tehty, rajapinnat alkavat olla kunnossa ja PIKI-aineisto on kertaalleen haravoitu Kansalliskirjaston koneelle. Seuraavaksi vuorossa ovat koeajot Melindan testipuolella. Koeajoja tehdään iteratiivisesti ja niiden saavuttaessa riittävän valmiusasteen voidaan aloittaa varsinainen PIKI-aineiston siirto Melindan tuotantokantaan. Toisena pilottikirjastona toimiva Kokkola/Anders seuraa tiiviisti PIKIn valmistelujen etenemistä.

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen tiekartta uudistunut

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen uusi tiekartta ja vuoden 2015 projektisuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa. Dokumentit ovat Metiva-wikissä. Vuoden 2015 painopisteitä ovat tiedontuottajapiirin laajentamisen lisäksi tietokannan laadunparannus ja auktoriteettitietokannan jatkokehitys.

Koulutukset ja tilaisuudet

  • Melindan laatuohjelman käynnistys ja Melinda-työpajojen yhteenveto järjestetään torstaina 12.3.2015 klo 10–11. Etäyhteydellä järjestettävään tilaisuuteen voi ilmoittautua e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58801/lomake.html.
  • Melinda–Aleph-kertauskoulutus keskiviikkona 25.3., klo 10–15.45.
    Paikka: Helsinki, Teollisuuskatu 23, tietokoneluokka Hattivatti (A 414, 4. krs)Koko päivän kestävässä koulutuksessa käydään läpi Melindassa työskentelyn periaatteita sekä tutustutaan Aleph-luettelointiohjelman perusominaisuuksiin ja tehdään käytännön harjoituksia. Koulutus on tarkoitettu uusille Melinda-kuvailijoille sekä kaikille, jotka kaipaavat kertausta Melindan pelisääntöihin ja Aleph-luettelointiohjelman käyttöön.Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 5. Koulutusluokkaan mahtuu enimmillään noin 20 henkilöä. Tilaisuudessa ei ole etäyhteyttä, sillä koulutus sisältää hands on -harjoittelua. E-lomakkeeseen pääsee tästä linkistä.HUOM. Koulutukseen osallistujilla tulee olla Aleph-tunnukset. Niitä voi tiedustella omalta Aleph-yhteyshenkilöltään. Harjoituksia varten voi ottaa mukaan luetteloitavaa materiaalia.

Lisätietoja Melindaan liittyvistä asioista saa palveluosoitteesta melinda-posti@helsinki.fi.
Tietoa kansallisesta metatietovarantohankkeesta löytyy sivustolta https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/.