Finnan VuFind2-siirtymä

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden asiakasliittymä Finna perustuu VuFind-ohjelmiston versioon 1. Ohjelmistoon on kolmen viime vuoden aikana tehty paljon muutoksia Kirjastoverkkopalveluiden Finna-tiimissä, jotta se vastaisi Finnan ja mukanaolevien organisaatioiden tarpeita. Nyt on käynnissä työ tehtyjen muutosten siirtämiseksi VuFindin versioon 2, jotta Finnassa voidaan ottaa käyttöön tämä versio.

Käyttöönoton edellyttämä työ on aloitettu jo vuoden 2014 alusta. Vuoden 2015 aluksi vanhan version kehitystyö jäädytettiin ja käytännössä kaikki kehitysresurssit osoitettiin siirtymätyöhön. Paljon työstä on valmiina, mutta paljon on myös vielä tekemättä.

Ulkoasu on jo pääosin valmis, kuten myös saatavuustiedot ja osa kirjastojärjestelmäajureista. Myös kirjautumistoiminnot ja oma tili ovat pitkälle valmiita. Finnan käyttämä keskitetty hakuindeksi Primo Central Index on VuFind2:ssa valmiiksi tuettu, mutta olemme joutuneet tekemään siihen joitakin muutoksia.

Isoja jäljellä olevia kokonaisuuksia ovat loput kirjastojärjestelmäajurit, monihaku ja tietokantojen selaus. Myös Finnan hallintaliittymää valmistellaan käyttöönottoa varten, ja työ jatkunee vielä syksyyn.

Siirtymää tehdään mukanaolevia organisaatioita kuunnellen ja jo tehtyä työtä esitellään Finnan kehityssyklien päättyessä järjestettävissä demoissa.

Keskustelua siirtymästä
Kehitysversio

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *