Finnan tilannekatsaus

Finnan tilannekatsaus toukokuussa

  • Aalto-yliopisto on avannut beta-näkymän (aalto.finna.fi).
  • Kansallisgalleria on avannut uutta aineistoa Finnassa. Joukossa on mm. taiteilija Hugo Simbergin ottamia valokuvia vuosilta 1891–1917, Daniel Nyblinin taidekuvia, Suomen taiteilijayhdistyksen pöytäkirjoja sekä Kirjava-kirjastoluettelo.
  • Kokonaisuudessaan Finnassa on tehty 16 Axiell-rajapinta-asennusta.
  •  Finnan tekninen kehitys painottuu nyt lähes täysin VuFind 2 -siirtymään. Tavoitteeksi käyttöönotolle on otettu marraskuun ensimmäinen viikko ja lokakuu käytetään näkymien siirtämiseen uudelle alustalle.
  • Tutkijat ja Finna -tutkimuksen tulokset on julkaistu. Finnassa syksyllä 2014 toteutetun käyttäjätutkimuksen tavoitteena oli saavuttaa kokonaisymmärrys käyttötilanteista ja selvittää, miten hyvin tämänhetkiset Finna-näkymät palvelevat tutkijoita. Tutkimukseen osallistui eri aloilta 12 tutkijaa, joiden Finna-palvelun käyttöä havainnoitiin haastatteluiden ja videoinnin avulla. Tutkimuksessa selvisi, että sekä finna.fi:n että korkeakoulu-finnan sisällöt ja palvelukonseptit koettiin hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Ainoa kriittinen puute oli, että ulkomaisten artikkelien välilehteä (Primo central) ei löydetty. Käyttöliittymää on tältä osin ryhdytty parantamaan ja toivottavaa on, että myös kirjastot viestisivät  tästä uudesta ominaisuudesta, joka on käyttäjille hyödyllinen uutuus. Tutkimuksen tulokset luettavissa täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *