Ett namn betyder så mycket

Sveaborg består inte bara av ett flertal befästa öar, utan av ett stort antal mindre och större fästningsverk: bastioner, raveliner, tenaljer osv. Liksom på andra fästningar är de här enskilda verken namngivna, men karakteristiskt för Sveaborg är det stora antalet verk och att de flesta av namnen då det begav sig  syftade till levande personer. Det handlade alltså inte om att ära sedan länge hedangångna stormän i stil med de gatunamn som beskrevs i blogginlägget 6.4. Continue reading “Ett namn betyder så mycket”

Hajamietteitä Viaporin antautumisesta

Viaporin antautuminen on Suomen sinänsä varsin selväpiirteisen historian harvoja suuria kysymysmerkkejä. Kuinka linnoitus, jota aikalaiset pitivät valloittamattomana, jossa oli riittävät varastot ja suuri varusväki, luovutettiin viholliselle melkein laukaustakaan ampumatta. Ja linnoituksen luovuttajana oli kaiken lisäksi mies, joka edellisessä sodassa oli niittänyt kuolemattomia laakereita. Mutta moni arvoituksellinen seikka saa luonnollisen selityksen asiaa lähemmin tarkasteltaessa. Tauno Kuosa, Jokamiehen Suomen historia (1950)

Viaporin historian tunnetuimpien tapahtumien vuosipäivät alkavat olla jälleen käsillä. Suomen sodan toisena viikkona, maaliskuun 3. päivänä 1808 (tarkalleen 203 vuotta eilisestä), venäläiset joukot miehittivät Helsingin kaupungin ja aloittivat Viaporin linnoituksen piirittämisen. Kaksi kuukautta kestänyt piiritys päättyi, kun komendantti C. O. Cronstedt luovutti linnoituksen viholliselle toukokuun alussa. Continue reading “Hajamietteitä Viaporin antautumisesta”

Viapori avautuu – Sveaborg öppnar sig

Panu Pulma
Projektinjohtaja
Helsingin yliopisto

Viaporin linnoituksen rakentaminen alkoi vuonna 1748. Myös Helsingin kaupunki oli tarkoitus linnoittaa samassa yhteydessä, mutta siihen eivät rahat riittäneet. Ulrikasborg  (Ullanlinna) on jäänyt nimenä muistuttamaan suunnitelmasta. Rakentaminen kivisille saarille oli jo itsessään valtava projekti, johon osallistui tuhansia miehiä ja joka vaati ennen näkemättömät määrät työkaluja, raaka-aineita, ruokaa ja vaatteita ihmisille ja rehua sadoille hevosille. Kun lisäksi hankkeeseen liitettiin saaristolaivaston rakentaminen – telakka perustettiin juuri Ullanlinnan alapuolelle, osapuilleen nykyisen Eteläsataman paikkeille – merkitsi Viapori valtavan taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen muutosprosessin alkamista vaikutusalueellaan.

Byggandet av Sveaborgs sjöfästning inleddes år 1748. Avsikten var att samtidigt befästa även Helsingfors stad, men pengarna tog slut innan man hann så långt. Namnet Ulrikasborg lever dock kvar som en påminnelse om den ursprungliga planen. Redan själva fästningsbygget på de karga öarna var ett enormt projekt, tusentals man deltog och det krävdes dittills oanade resurser i form av verktyg, material, mat och kläder till manskapet samt foder till hundratals hästar. När man dessutom ännu började bygga skärgårdsflottan – varvet grundades just nedanför Ulrikasborg, ungefär där Södra hamnen ligger idag – innebar Sveaborg startskottet för en omvälvande ekonomisk, social och kulturell förändringsprocess för hela sin omgivning. Continue reading “Viapori avautuu – Sveaborg öppnar sig”