Kuiskaajan työssä korostuvat tekstin visuaalisuus ja rytmi

Kuiskaaja Sara Vaittinen on tehnyt neljän vuoden ajan töitä kahdessa suomalaisessa kaupunginteatterissa. Kuiskaajan ammatissa tekstit ovat kaiken keskiössä, mutta tekstien kanssa työskentelyssä korostuu tekstin sisältöjen sijasta sen visuaalisuus ja rytmin ymmärtäminen. Tässä tärkeä apuväline on Vaittisen nykyisen työpaikan kuiskaajien käyttämä oma merkkijärjestelmä.  

Kuiskaaja Sara Vaittinen näytelmäkäsikirjoituksen kanssa. Vaittisella on vaaleat hiukset ja sininen neule.
Kuva: Suvi Tiisala

Sara Vaittinen päätyi alun perin tuttavan kautta kuiskaajaksi Helsingin kaupunginteatteriin ja tekee nykyään töitä Jyväskylän kaupunginteatterissa kuiskaaja-järjestäjänä. Kuiskaajan ammattiin ei ole varsinaista koulutusta, mutta teatteritieteen opinnot ja pitkä tausta harrastajateattereissa ovat auttaneet Vaittista tehtävän omaksumisessa. Vaittisen mukaan kuiskaajan ammattiin kasvaa työskentelemällä yhdessä näyttelijöiden sekä muiden teatterin ammattilaisten kanssa.

Tavoitteena tarpeettomuus

”Jos olette käyneet teatterissa, oletteko nähneet kuiskaajaa?” Vaittinen kysyy. Esityksissä kuiskaaja istuu katsomon eturivissä ja huutaa näyttelijöille unohtuneita vuorosanoja – harvat kuitenkaan huomaavat häntä. Suuri osa kuiskaajan työstä on katsojalle muutenkin näkymätöntä ja tapahtuu jo ennen ensi-iltaa esityksen harjoituskaudella. Joissakin teattereissa kuiskaaja ei ole edes paikalla enää esityksissä.

Kuiskaaja työskentelee pääsääntöisesti näytelmätekstien parissa. Hänen täytyy tuntea käsikirjoitus läpikotaisin ja varmistaa, että repliikit lausutaan näyttämöllä sellaisina, kuin ne on käsikirjoitukseen kirjoitettu. Yleensä näytelmätekstit muuttuvat useaan kertaan ennen ensi-iltaa. Kuiskaajan onkin tärkeä pitää käsikirjoitus muutosten osalta ajantasaisena, jotta hän voi tehdä tarvittavat kuiskaukset harjoituksissa ja esityksissä. ”Teen konkreettisen muutoksen käsikirjoitukseen ja varmistan, että muutos on jokaisella työryhmän jäsenellä, jota muutos koskee”, Vaittinen kertoo.

Kuiskaajan työnkuva vaihtelee paljon harjoituskauden ja esityskauden välillä. Harjoituskaudella, kun näytelmätekstiä vielä työstetään, kuiskaaja on läsnä kaikissa harjoituksissa. Hän tukee näyttelijöitä vuorosanojen opettelussa ja tuuraa tarvittaessa harjoituksista poissaolevia näyttelijöitä vuorosanoja lukemalla. Harjoituskaudella kuiskaajan työn tavoitteena on, että hän olisi esityskaudella tarpeeton. Koska näyttämölle huutaminen keskeyttää helposti näyttelijäntyön, esityksen aikana Vaittinen kuiskaa vain, kun se on aivan välttämätöntä tai näyttelijä itse sitä pyytää.

Ihmistuntemus ja rytmitaju työvälineinä

Vaikka kuiskaajan työ lähtee näytelmätekstistä, ei kuitenkaan yksin riitä, että kuiskaajalla on teksti edessään: työ vaatii myös hyvää ihmistuntemusta ja rytmitajua. Vaittisen mukaan aloittelevalle kuiskaajalle haasteellisinta voi olla yhdistää kuiskaamisen ajoittaminen näyttelijöiden rytmiin. Kuiskaajan täytyy tunnistaa, milloin näyttelijä vain kokeilee tekstiin uudenlaista rytmitystä ja milloin hän ei muista tekstiä. Vaittinen kertoo keskittyvänsä näyttelijöiden tekemien valintojen opettelemiseen: “On ihan sama, miten vaikka pilkut menevät lauseiden sisällä, jos näyttelijä puhuu sen eri tavalla – minun tehtäväni on opetella teksti näyttelijöiden rytmin kautta.” Hyvä ihmistuntemus auttaa kuiskaajaa päättämään, milloin on oikea aika kuiskata – ja tämä tapahtuu Vaittisen mukaan parissa sekunnissa.

Rytmin merkitys korostuu näyttelijäntyön lisäksi näytelmätekstin tasolla. Kuiskaajan on tärkeää saada heti harjoituskauden alussa käsitys siitä, millaiseen rytmiin esitys asettuu. “Esimerkiksi farssissa yhden sivun teksti saattaa tulla muutamissa sekunneissa, kun kaikkiin repliikkeihin tartutaan kiinni hyvin nopeasti. Jossain toisessa esityksessä taas voi olla hyvinkin paljon tilaa hengittää repliikkien väleissä.”

Oma merkkijärjestelmä kuiskaajien yhteisenä kielenä

Vaittinen kertoo hahmottavansa tekstiä pitkälti sen visuaalisuuden kautta, mistä onkin kuiskaajana hyötyä. Jos näyttelijät esimerkiksi hyppäävät tekstiosion yli esityksessä, kuiskaajan on nopeasti tiedettävä, missä kohdassa tekstissä ollaan. Kuiskaajilta vaaditaan lukemisen suhteen multitaskingia: “Tarkoitus olisi samaan aikaan lukea ja nähdä, mitä lavalla tapahtuu – mikä on yllättävän vaikeaa.”

Koska kuiskaajan täytyy seurata useita kokonaisuuksia samanaikaisesti, on tärkeää, että käsikirjoitus on visuaalisesti mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen. Vaittisen nykyisellä työpaikalla Jyväskylän kaupunginteatterissa kuiskaajat ovat kehittäneet oman merkkijärjestelmän, jossa nopeasti luettavilla symboleilla pystytään välittämään täsmällistä tietoa siitä, mitä esityksessä tapahtuu. Symbolit osoittavat esimerkiksi, milloin esityksessä soi musiikki, milloin puhe tulee äänitykseltä tai mihin näyttelijä poistuu lavalta. Symboleilla merkitään myös kohdat, joissa näyttelijät saattavat usein unohtaa vuorosanansa.

Yhtenäinen merkkijärjestelmä mahdollistaa saumattoman yhteistyön useamman kuiskaajan välillä ja tekee kuiskaajan siirtymisen esitysproduktiosta toiseen helpommaksi. “Viikon aikana saatan olla kuiskaajana kolmessa, neljässä eri produktiossa, joiden kaikissa harjoituksissa en ole ollut läsnä. Periaatteessa voin uusiin harjoituksiin mennessä tietää vain merkintöjen perusteella, miten näytelmä hengittää.”

Iiris Mäki, Suvi Tiisala ja Anna Raatevaara

Lounasmestarin työ vaatii luovuutta ja erilaisten tekstilajien hallintaa

Lounasmestari Samu Reskon työ on muutakin kuin ruoan valmistamista. Reskon työpäivää maustaa erilaisten tekstien parissa työskentely aina WhatsApp-viesteistä menun laatimiseen. Myös inspiraatiota ruoanlaittoon haetaan usein alalla julkaistuista teksteistä. 

Lounasmestari Samu Resko laittamassa ruokaa esille Groovy Bistro & Bar -ravintolassa. Resko kantaa lohifileitä lounaslinjastoon. Reskolla on lippalakki ja musta t-paita.
Kuva: www.katsevisuals.com

Groovy Bistro & Bar -ravintolassa kokkina työskentelevällä Samu Reskolla on kymmenvuotisen uransa varrella ollut useita eri ammattinimikkeitä linjakokista ravintolapäällikköön. Kokin työssä tekstityön määrä ei ole vakio, vaan sen laatu ja osuus työtehtävistä vaihtelevat suuresti ammattinimikkeen mukaan. Nykyään Reskon päivät täyttyvät lounasmestarin työtehtävistä. Niistä merkittävimpiä on erilaisten tekstien, kuten menuiden, tilaussähköpostien ja WhatsApp-viestien parissa työskentely.

Lounasmestari loihtii menusta maistuvan

Eri tekstilajien ristiaallokossa seilaaminen vaatii Reskolta ennen kaikkea hyvää kielitajua sekä luovuutta. Luovuutta tarvitaan erityisesti menuiden laatimisessa. Reskon työnkuvaan kuuluu viikoittain vaihtuvan menun kirjoittaminen, mikä vaatii paljon ennakkosuunnittelua. Menua suunnitellessaan Resko miettii jokaiselle viikonpäivälle ateriakokonaisuuden. Kirjoittamisen hän aloittaa perusasiasta: listaamalla ruoat kullekin päivälle. Menua suunnitellessaan hän saattaa miettiä, minkälaisia asiakkaita mikäkin ruoka puhuttelee.

Reskon mukaan luovuutta on käytettävä, jotta menusta saadaan mahdollisimman puoleensavetävä. Luodakseen mielikuvaa annoksesta asiakkaille Resko lisäilee menuun ruokaa kuvailevia ilmaisuja, kuten “kermainen kalakeitto” tai “kuohkea perunamuusi”. Hänen mielestään tekstin muotoilulla onkin suuri vaikutus siihen, miten houkuttelevalta annos kuulostaa. “Näen millä nimellä annos myy parhaiten. Kun nimi on parempi, asiakkaat tulevat syömään.”

Menun laatijaa ohjaavat melko vakiintuneet käytänteet. Menun on oltava informatiivinen ja kompakti, jotta asiakas saa yhdellä vilkaisulla tietää, mitä on tarjolla. Napakan ulkoasun vuoksi menussa ei voi mainita kaikkia annoksissa käytettyjä raaka-aineita. Tästä huolimatta tilaa on tehtävä allergeenien merkitsemiselle. Rajatusta palstatilasta johtuen menun laatijan on mietittävä tarkkaan, mitä raaka-aineita mainitaan ja millaista mielikuvaa niillä haetaan. Resko painottaakin menun informatiivista arvoa: “Menun tulee olla niin selkeä, että jokainen asiakas ymmärtää, mitä suuhunsa laittaa.”

Yhteistyö on erottamaton osa kokin ammattia   

Suureen osaan Reskon laatimista teksteistä liittyy yhteistyötä ravintolan muiden työntekijöiden kanssa. Varsinaisen ruoanlaiton lisäksi Resko toimii esimiehenä. Esimiestehtäviin kuuluu esimerkiksi kollegojen kirjallinen ohjaaminen WhatsApp-viesteillä. Työyhteisöllä on oma WhatsApp-ryhmä, joka on käytössä päivittäin. Ryhmässä jaetaan niin à la carte -reseptejä kuin kuvia siitä, miltä tietyn ruoka-annoksen tulee näyttää. Viesteillä Resko tiedottaa työntekijöille myös mahdollisista muutoksista, kuten sairauspoissaoloista, sekä keittiössä tapahtuneista virheistä. Antaessaan negatiivista palautetta ja kritiikkiä hän pyrkii aina asialliseen ja kannustavaan kielenkäyttöön: ”Sillä, että syyttää ihmisiä, ei saa mitään aikaiseksi. Muita ihmisiä pystyy inspiroimaan sillä, että kieltä käyttää hyvin ja asiallisesti.”

Menutkaan eivät valmistu ilman yhteistyötä. Resko käyttää kunkin menun laatimiseen vähintään 30–45 minuuttia, minkä jälkeen hän lähettää sen tarkistettavaksi ravintolapäällikkönä toimivalle työkaverilleen. Tehtyjen muutosten jälkeen Resko saa menun vielä takaisin tarkistettavakseen. Useimmiten tekstistä on korjattu vain yksittäisiä oikeinkirjoitusvirheitä, mutta toisinaan menuta on muutettu niin radikaalisti, etteivät ruokalajitkaan ole enää samoja. Tehdyistä muutoksista Resko keskustelee vielä yhdessä esihenkilöidensä kanssa. Joskus palaverit venyvät melko pitkiksi, kun haetaan sopivaa ilmaisua, jolla annoksen saa kuulostamaan parhaimmalta. Lopullinen menu syntyykin vasta, kun kaikki kokit ovat työntäneet lusikkansa soppaan.

Ravintolan arjessa yhteistyötä sujuvoittavat myös reseptivihkot. Niihin on kerätty kaikki ravintolan reseptit yksiin kansiin. Useita reseptivihkoja laatinut Resko korostaa, että esimerkiksi sairauslomatapauksissa vihkot ovat kultaakin kalliimpia: hektisessä työssä on kätevämpää ojentaa sijaiselle valmis vihkollinen reseptejä kuin käydä läpi jokainen annos erikseen. Mahdolliset lisäykset ja tarkennukset ohjeisiin kirjoitetaan ranskalaisin viivoin. Ravintola-alalla on kuitenkin yleistä, ettei reseptivihkoja ole laadittu lainkaan. Resko toteaa, ettei edes aloitteleva ravintoloitsija pyöritä ravintolaa parin reseptin repertuaarilla: ”Reseptivihkot ovat todella tärkeitä, koska muuten tasalaatuisuudesta ei pysty pitämään kiinni.” Reseptivihkot ovat myös osa ravintolan perehdytystä uusille työntekijöille, ja kunnollinen perehdyttäminen työhön takaa toimivan työyhteisön.

Muutoksessa oleva ala vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä  

Ravintola-ala on jatkuvassa muutoksessa, ja keskenään kilpailevien yritysten määrä on suuri. Alalla pärjätäkseen täytyy olla kiinnostunut kehittämään itseään. Tässä lounasmestari Resko korostaa lukemisen ja erilaisten tekstien tärkeyttä: ”Jos haluaa tehdä trendikästä ja pysyä aallonharjalla, on pakko lukea, mitä alalla julkaistaan.” Inspiraatiota Resko hakee aktiivisesti alaan liittyvästä kirjallisuudesta, televisiosta ja internetistä niin suomeksi kuin englanniksikin. Sanoma- ja aikakauslehdet, kokkiohjelmat sekä sosiaalisen median ruoanlaittoon ja ruokaan liittyvät tilit välittävät tietoa alan uusimmista virtauksista. Myös julkaisujen ruokakuvat toimivat uusien ideoiden lähteenä. Reskon mukaan ravintola-alan kiehtovuus piilee sen monipuolisuudessa, ja alasta unelmoiville hän antaakin vinkin: ”Koskaan ei voi olla valmis. Täytyy lukea ja löytyä tahtoa oppia jatkuvasti uutta.”

Janna Hiltunen, Janika Laakso ja Krista Nikkari