Etuoikeussimulaatio

Etuoikeussimulaatio

Tekijä: Atte-Veikko Kemppainen

 • Kohderyhmä: Sopii parhaiten 7.–9.-luokkalaisille.
 • Tavoite: Harjoituksessa  harjoitellaan sekä itsetuntemusta että empatiaa: opetellaan ymmärtämään ihmisten taustatekijöiden vaikutusta elämän mahdollisuuksiin ja tunnistamaan omia taustatekijöitä ja niiden mahdollisia vaikutuksia omaan elämään. Lisäksi pohditaan, miten elämän taustatekijöiden mahdollisesti aiheuttamiin esteisiin voisi vaikuttaa yksilönä tai yhteiskunnassa.
 • Kesto : 75 – 90 min
 • Opetussuunnitelma: yhteiskuntaoppi / katsomusaineet (S3 hyvä elämä/ S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus) / monialaiset kokonaisuudet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L1, L7.
 • Huomioitavaa: Koska harjoituksessa saatetaan käsitellä jonkun oppilasryhmän jäsenen omaa identiteettiä, opettajan ohjausta tarvitaan ryhmä- ja yhteiskeskustelussa, samoin purkukeskustelua tai palautetta.

Harjoituksen kulku

 1. Tässä harjoituksessa kokoat hahmon. Heittämällä noppaa arvot hahmolle taustatekijät oheisen taulukon mukaan:
Taustatekijä  Vaihtoehdot noppaluvun mukaan
Lapsuuden perhetausta 1-2 yksinhuoltaja 3-4 vanhemmat eronneet, yhteishuoltajuus 5-6 vanhemmat yhdessä
Lapsuuden perheen varallisuus 1-2 pienituloinen 3-4 keskituloinen 5-6 suurituloinen
Sukupuoli 1-2 mies 3-4 nainen 5-6 muu
Seksuaalinen suuntautuneisuus 1-2 hetero 3-4 homo 5-6 bi
Asuinpaikka 1-2 kaupungin keskusta 3-4 maaseutu 5-6 kaupungin lähiö
Ystäväpiiri 1-2 ei ystäviä 3-4 muutama ystävä 5-6 laaja ystäväpiiri
Katsomus 1-2 uskonnoton 3-4 enemmistöuskonto tai lähellä sitä (kristinusko) 5-6 vähemmistö-uskonto (esim. islam, juutalaisuus, buddhalaisuus)
Etnisyys 1-2 vähemmistö (esim.romani, somali…) 3-4 kantasuomalainen 5-6 monikansallinen
Terveys 1-2 terve, vammaton 3-4 fyysinen vamma tai sairaus 5-6 mielenterveyden ongelmia
 1. Hahmosi on nuori aikuinen (20 – 28-vuotias). Voit keksiä hänelle nimen, tarkan iän ja asuinpaikan sen mukaan, mitä sait noppaa heittämällä. Voit piirtää hahmostasi kuvan.
 2. Keskustelkaa pienryhmissä hahmoistanne. Miten hahmojen taustatekijät voivat vaikuttaa heidän elämän mahdollisuuksiinsa / millaisia esteitä ne voivat aiheuttaa?  Elämän mahdollisuuksia ovat esimerkiksi opiskelu- ja työntekomahdollisuudet, mutta myös hyvinvointi, terveys ja itsetunto. Verratkaa hahmojanne taustatekijäkohdittain.
 3. Etuoikeudella tarkoitetaan sitä, että tiettyjä oletuksia vastaavilla ihmisillä on helpompaa yhteiskunnassa, koska yhteiskunta on suunniteltu heitä varten. Heidän ei tarvitse perustella tarpeitaan eikä taistella oikeuksiensa puolesta. Verratkaa hahmojanne, miltä osin kukin niistä on etuoikeutettu, miltä osin ei?
 4. Millaisia yhteyksiä on eri taustatekijöiden välillä? Voiko esimerkiksi katsomus, seksuaalinen suuntautuminen tai etninen tausta vaikuttaa ystävien määrään?
 5. LISÄTEHTÄVÄ: Vertaa hahmoa itseesi. Missä kohdin itselläsi on hahmoosi verrattuna paremmat lähtökohdat, missä kohdin huonommat?
 6. Keskustelkaa koko luokan kanssa opettajan johdolla: Millaisia ajatuksia nousi pienryhmäkeskusteluissa? Miten taustatekijöiden aiheuttamiin mahdollisiin esteisiin voi vaikuttaa?
  • Mitä hahmo voisi itse tehdä?
  • Mitä esimerkiksi hahmon opiskelu- ja työtoverit ja työnantajat voisivat tehdä parantaakseen hänen asemaansa?
  • Millaisia lakeja voitaisiin säätää esteiden vähentämiseksi?
 7. Kotitehtäväksi voi antaa etsiä lisää tietoa yhdestä kiinnostavasta taustatekijästä ja sen vaikutuksesta!

Lisäluettavaa etuoikeuksista