Katsomusten kohtaaminen

Kun ihmiset, joilla on eri katsomuksia, kohtaavat, he pärjäävät pitkälle ihan tavallisilla vuorovaikutustaidoilla. Moni kuitenkin kokee, että katsomusten kohtaamisessa on jotain erityisen vaikeaa tai mahdotonta. Katsomusten välisessä vuoropuhelussa ollaan kieltämättä kullekin ihmiselle tärkeiden, jopa pyhien asioiden äärellä.

Luettavaa aihepiiristä:

Risto Saarinen Suomen Akatemian huippuyksikkö tutkii uskontojen ja katsomusten kohtaamista

Risto Saarisen haastattelu Luottamus sitoo yhteen

Jari Portaankorvan väitöshaastattelu: Konfliktin keskellä kristityt ja muslimit puhuvat anteeksiannosta

Anuleena Kimanen: Katsomusdialogin periaatteita koulussa ja Tutkimusta katsomusdialogista 

Anuleena Kimanen & Tapani Innanen (haastattelu): Mihin opettaja tarvitsee katsomusreflektiivisyyttä?

Anne Birgitta Pessi Teologit ja yritykset myötätunnon äärellä

Video:

Johan Bastubacka: Uskonto ja vihaaminen verkossa tutkimuskohteena

Harjoituksia oppitunnille:

Katsomusten kohtaaminen -draamaharjoitus (1. – 9.-luokkalaisille)

Tapauskeskustelu 7. – 9.-luokkalaisille

Katsomusten välistä vuoropuhelua voidaan harjoitella myös Stereotypiaharjoituksen lopussa.

USKALLUS-tarinoissa katsomukset kohtaavat koko ajan, ja niitä vertaillaan sopuisasti. Katsomusten kohtaamisen haasteita käsittelevät Puhutaan syvällisiä ja Saako katsomus näkyä?