Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kristinuskon historiassa

Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kristinuskon historiassa – monilukutaitoa vahvistava ryhmätyö

Tekijä: Anuleena Kimanen

  • Kohderyhmä: Sopii parhaiten 7.-9.-luokkalaisille
  • Tavoite: 1.) harjoittaa kriittistä monilukutaitoa 2.) lisätä mielenkiintoa kirkkohistoriaa ja Raamattua kohtaan. Kriittisellä monilukutaidolla tarkoitetaan tässä moninaisia tekstin lukemisen ja käyttämisen tapoja. Tekstiä voi tarkastella koodinmurtajana eli tulkitsemalla sen sisältämiä erilaisia vihjeitä. Sitä voidaan tulkita oman elämänhistorian valossa ja käyttää hyväksi vaikkapa väittelyssä. Lopulta tekstiä voi tarkastella kriittisesti sen kannalta, millaisia vaikutuksia sillä on eri ihmisille.
  • Kesto: 75 – 90 min
  • Opetussuunnitelma: katsomusaineet / monialaiset kokonaisuudet. Uskonnon sisältöalue 1 Suhde omaan uskontoon kristinuskoon kuuluvissa oppimäärissä.

Harjoituksen kulku

Oppilaat jaetaan kuuteen ryhmään, joilla on kullakin eri aihe, eri luettava teksti tai tekstit sekä yhteiset ohjeet.

Ryhmien aiheet

  1. Kristinusko / Raamattu oikeudenmukaisuuteen ohjaajana
  2. Uskonnolliset vainot
  3. Uskonnon levittäminen
  4. Kääntyminen uuteen uskontoon
  5. Uskonnon- ja omantunnonvapaus
  6. Oikean uskon määritteleminen

Tekstit: Linkki tulostettavaan materiaaliin

Ryhmätyörunko

1. Tutkikaa saamaanne tekstiä / tekstejä.

a. Mikä tekstityyppi on kyseessä (esim. uutinen, tilasto, mielipidekirjoitus…)?

b. Miten tiivistäisitte tekstin viestin? Mitä sillä halutaan sanoa?

c. Mistä päättelitte tekstin viestin (sanamuodot, yksityiskohdat…)

d. Voiko tekstin viesti olla joku muukin jollekin toiselle henkilölle? Onko tekstissä piiloviestejä?

2. Muotoilkaa oikeudenmukaisuuskysymys tekstin aihepiiristä. Oikeudenmukaisuuskysymys voi alkaa esimerkiksi ”Onko oikein, että…?” ”Miksi ihmiset…, vaikka se on väärin?”

3. Kootkaa kristinuskon historiasta 1–3 ajanjaksoa tai tapausta, jotka liittyvät tähän oikeudenmukaisuuskysymykseen. Jos mieleen tulee lisää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta tai historiasta, kirjatkaa ne ylös.

4. Tehkää kuvameemi tai juliste, jossa käytätte yhtä historian kohtaa ottaaksenne kantaa johonkin oikeudenmukaisuuskysymyksistänne tai tuodaksenne sen esiin. Meemillä tai julisteella voi olla viesti nykypäivään (esim. mitä menneisyydestä pitäisi oppia), mutta se voi myös kohdistua vain historiaan (esim. mikä oli väärin jo silloisten käsitysten mukaan).

5. Esitelkää muulle luokalle sekä meeminne / julisteenne että keksimänne oikeudenmukaisuuskysymykset ja historian vaiheet, joihin ne liittyivät. [Jos ei käytetä kertauksena, vaan opiskeluna: Opettakaa luokalle valitsemistanne historian vaiheista sen verran, että muut ymmärtävät tilanteen ja sen taustat.]