Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kristinuskon historiassa: keskustelukysymyksiä

Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kristinuskon historiassa: keskustelukysymyksiä

Tekijä: Anuleena Kimanen

  • Kohderyhmä: 7. –9. luokat
  • Tavoitteet: 1.) herättää tietoisuutta sekä vallankäytöstä että pyrkimyksestä oikeudenmukaisuuteen oman uskonnon historiassa 2.) herättää pohtimaan omia mahdollisuuksia lisätä oikeudenmukaisuutta nykyaikana 3.) lisätä mielenkiintoa kristinuskon historiaa ja Raamattua kohtaan.
  • Kesto: 15–30 min / teema
  • Opetussuunnitelma: Uskonnon sisältöalue 1 Suhde omaan uskontoon kristinuskoon kuuluvissa oppimäärissä.

Harjoituksen kulku:

Materiaali sisältää keskustelukysymyksiä, joita voi käyttää joko opettajajohtoisesti, pienryhmissä tai kiertopisteissä. Kysymyksiä voi hyödyntää esimerkiksi teema kerrallaan, kun aihetta käsitellään. Yhteys nykypäivään sisältää myös ehdotuksia opetettaviksi sisällöiksi. Materiaali ei sisällä kaikkia sisältöalue 1:n tavoitteita, mutta kuljettaa oikeudenmukaisuuden teemaa Vanhasta testamentista nykyaikaan.

Historian teema Yhteys nykypäivään Muutoksen mahdollisuus
Vanhan testamentin aika: pakolaisuus, muukalaisuus Pakolaisuus ja ”muukalaisuus” nykyaikana: miten kohdellaan, miten puhutaan? Miten voitaisiin kohdella pakolaisia ja niitä, joiden tausta on muualla, siten, että he tulisivat osaksi suomalaista yhteiskuntaa?
VT:n ja UT:n aika: profeetat ja Jeesus sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolella Kirkot ja kristilliset järjestöt sosiaalista oikeudenmukaisuutta kehittämässä
Varhaisten kristittyjen vainot Uskonnolliset vainot nykymaailmassa, turvapaikan hakeminen Suomesta uskonnollisella perusteella Mitä voi tehdä vainojen uhrien hyväksi nyt? Miten puuttua esim. vihapuheeseen, joka voi johtaa vainoihin?
Kristinuskon leviäminen Millaista on lähetystyö nykyään?

Mikä saa ihmisen kääntymään?

Uskonnon levittäminen kuuluu uskonnonvapauteen. Miten sen voisi tehdä kunnioittavalla tavalla?
Reformaatio Olisitko valmis seuraamaan omatuntosi ääntä jonkin asian puolesta, vaikka rangaistus uhkaisi?

Nykyajan kiistat: Kuka määrittelee harhaoppisuuden? Millä tavoilla nykyään puolustetaan omaa kantaa julkisuudessa?

Minä omantunnon puolesta toimijana?

Määritelläänkö joillain sanoilla nykyään joitain ihmisiä ”vääriksi”, ”likaisiksi (vrt. uskonpuhdistus) tai ulkopuolisiksi? Mitä vaihtoehtoja niille voisi olla?

Miten omaa kantaa voisi puolustaa julkisuudessa kunnioittavasti (vrt. reformaatioajan kuvaviestintä)?

Reformaation seuraukset Suomessa, kansankielisyys Millainen merkitys äidinkielellä on ihmiselle ja hänen identiteetilleen? Miten voi tukea toisten identiteettiä ja välttää esim. kulttuurista omimista?
Uskonnonvapauden kehitys Suomessa, kohti modernia yhteiskuntaa Miksi uskonnonvapaus on tärkeä perusoikeus? Millä eri elämänalueilla uskonnolliset yhteisöt vaikuttavat ja miten sekä oikeus uskontoon että vapaus uskonnosta taataan? Miten voi omalta osaltaan lisätä uskonnonvapautta esim. omassa koulussa? Huomaa positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus!
Oma kirkko nykyään Millaisia osallisuus- ja oikeudenmukaisuus tms. ongelmia omassa  kirkossa (opiskeltavan uskonnon mukaan) on nykyään? Miten päätöksenteko toimii omassa kirkossa ja miten asioihin voi vaikuttaa?
Globaali kristinusko nykyään Kansainvälinen diakonia, uskontojen väliset suhteet, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen rauhantyö Miten voisin vaikuttaa osallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen globaalisti?

Opettajan tueksi:

Osallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta (esim. Raamattu, saamelaisten kristillistäminen, avustustyö)

Uskonnonvapaudesta (esim. uskonto turvapaikkaperusteena, kääntymyksen arviointi, uskonnonvapaus kristinuskon varhaisaikoina, katsomuksellinen moninaisuus Suomessa ja koulussa)

Katsomusten kohtaamisesta (esim. uskontojen rauhantyö, uskontoihin liittyvä vihapuhe)

Tulossa: Monilukutaitoa vahvistava ryhmätyöaihio materiaaleineen joistakin näistä teemoista.