Osallisuus ja oikeudenmukaisuus

Osallisuudella tarkoitetaan sekä yhteisöön kuulumista että mahdollisuutta vaikuttaa asioihin kyseisessä yhteisössä. Ilman sitä, että kaikille mahdollistetaan vaikuttaminen ja joukkoon kuulumisen tunne, oikeudenmukaisuus ei voi toteutua yhteisössä. Erilaisten lähtökohtien vaikutuksen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, kun halutaan lisätä kuulumisen tunnetta ja osallistumista.

Luettavaa aihepiiristä:

Helga West Saamelaiset ja sovinto – Ristin ja rummun kipeä historia

Henrietta Grönlundin haastattelu ”Mitä vä­hem­män yh­teis­kun­nas­sa on eriar­voi­suut­ta, sitä vä­hem­män on yk­si­näi­syyt­tä”

Inkeri Rissanen: Muslimien osallisuus suomalaisissa kouluissa

Ville Päivänsalo Köyhyyden kitkeminen – haave vai oikeudenmukaisuuskysymys?

Uskontolähtöinen kehitysyhteistyö pureutuu epätasa-arvoon (useamman asiantuntijan haastattelu)

Ville Päivänsalo: Muuttuva luterilaisuus ja kansainvälinen avustustyö

Hanne von Weissenberg: Raamatunkäyttö on vallankäyttöä

Hanne von Weissenberg: Raamattu ja köyhyys

Video:

Teemu Pauha: Ei yleistetä – jokaisesta musliminuoria koskevasta säännöstä on poikkeus

Kaupunkiteologit kaupunkiliftaamassa

Helga West: Saamelaiset ja sovinto

Harjoituksia oppitunneille:

Eri kulttuuriryhmien osallisuutta lisäävät pihaleikit (1. – 2.-luokkalaisille)

Stereotypiaharjoitus (7. – 9.-luokkalaisille)

Osallisuus-kuvatyöskentely (7. – 9.-luokkalaisille)

Osallisuus-tekstityöskentely (7. – 9.-luokkalaisille)

Osallisuus ja oikeudenmukaisuus leikkivarjolla (1. – 9.-luokkalaisille)

Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kristinuskon historiassa: keskustelukysymyksiä (7. – 9.-luokkalaisille)

Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kristinuskon historiassa (7. – 9.-luokkalaisille)