Pihaleikit eri puolilla maailmaa

Pihaleikit eri puolilla maailmaa

Tekijä: Khadan Ahmed

  • Kohderyhmä: Sopii parhaiten alaluokille.
  • Tavoitteet: Kehittää yhteisöllisyyttä, kannustaa toimimaan yhdessä sekä rikastaa opetuksessa käsiteltävää kulttuuriperintöä eri puolilla maailmaa leikittävien leikkien kautta. Tavoitteena on myös pyrkiä vahvistamaan niiden oppilaiden identiteettiä, joiden kulttuuriperintö ei välttämättä muulloin pääse opetuksessa esille.
  • Kesto: 20 min.
  • Opetussuunnitelma: monialaiset kokonaisuudet / teemapäivät. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L2.

Harjoituksen kulku:

  1. Pihaleikkeihin orientoidutaan tutustumalla lyhyesti jokaiseen maahan, josta leikit ovat peräisin (liite 1 Pihaleikkien maat). Tämän jälkeen voidaan aloittaa leikkiminen.
  2. Leikkejä on Suomesta, Intiasta, Venäjältä, Israelista, Somaliasta, Kiinasta ja Etiopiasta. Leikkien säännöt ja ohjeet soveltavaan versioon löydät täältä: (liite 2 Pihaleikit)