Hankkeen kuvaus

USKALLUS – Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hankkeen tarkoitus on kehittää tutkimusperustaista kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää oppimateriaalia perusopetuksessa käytettäväksi.

Hankkeen lähtökohtana on se, että monikulttuurisuuskasvatuksen pitäisi olla myös kriittistä, voimaannuttavaa ja muutokseen inspiroivaa.

Hankkeen tavoitteet

Hanke tuottaa opettajien käyttöön taustatietomateriaaleja esimerkiksi

  • katsomusten välisestä rauhanrakennuksesta
  • uskonnoista ja katsomuksista osana yhteiskuntaa
  • erilaisista uskonnollisista ja katsomuksellisista taustoista tulevien yhdenvertaisesta osallisuudesta koulussa ja muualla yhteiskunnassa
  • katsomusten vapaudesta
  • yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

Hanke ideoi, muokkaa ja kokeilee taustatietomateriaalien mukaisia teemoja käsitteleviä toiminnallisia ja osallistavia oppimateriaaleja, joita voi käyttää osana oppiaineiden opetusta, koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja mahdollisesti yhteisöllisessä oppilashuollossa.

Hankkeen kesto

Hanke on alkanut vuoden 2019 alusta ja kestää kesäkuuhun 2020.

Hankkeen tulokset

Hankkeen loppuessa sen tuottama materiaali on avoimesti saatavilla näillä sivuilla.