Opinnäytteitä USKALLUS-hankkeen materiaalien testauksesta

USKALLUS-hankkeessa tuotetuista opetusmateriaaleista lähes kaikkia kokeiltiin aidoissa tuntitilanteissa peruskouluissa. Kokeiluista kerättiin opettaja- ja oppilaspalautetta, ja oppitunteja havainnoitiin. Lisäksi kustakin ryhmästä pyrittiin haastattelemaan ainakin muutamaa vapaaehtoista oppilasta.

Mukana haastattelemassa ja havainnoimassa hankkeella oli kolme maisteriopiskelijaa, jotka tekivät samalla maisterintutkielmiaan. Kaksi tutkielmista on valmistunut ja arvioitu.

Minna Kyrkkö tutki osallisuuden kokemusta sekä vuorovaikutusta yhdessäolon vahvistajana oppilaan näkökulmasta taidelähtöisillä 9. luokan etiikan tunneilla. Johtopäätöksenä todettiin, että osallisuuden kokemus vaihteli paljon sekä oppilaiden että oppilasryhmien välillä, vaikka käytetty opetusmenetelmä oli sama. Osallisuuden ja opetukseen sitoutumisen kysymykset haastavat siis edelleen.

Linkki Minna Kyrkön opinnäytteeseen 

Ida-Maria Keisala tutki draamamateriaalien käyttöä katsomusaineiden tunnilla. Erityisesti hän tarkasteli luovuuden ja leikillisyyden merkitystä harjoitusten yhteydessä. Tulokset osoittavat, että draamaoppitunnit koetaan tyypillisestä poikkeavaksi ja harjoitukset osallistavat myös sellaisia oppilaita, jotka eivät usein luokkien tyypillisillä tunneilla osallistu. Luovuutta ja leikillisyyttä, joita pidetään myös innovaatioiden kannalta tärkeänä voimana, tukevat kannustava palaute ja myönteinen ilmapiiri. Riskinä draamaharjoitusten käytössä on hämmennys, jonka voittaminen on myönteisen oppimiskokemuksen ehto.

Linkki Ida-Maria Keisalan opinnäytteeseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *