Osallisuus ja oikeudenmukaisuus leikkivarjolla

Osallisuus- ja oikeudenmukaisuusharjoituksia leikkivarjolla

Tekijä: Aino-Elina Kilpeläinen

 • Kohderyhmä: 1. – 9.-luokkalaiset
 • Kesto: 5–15 min
 • Opetussuunnitelma: Sopii mihin tahansa oppiaineeseen virikkeeksi oppituntiin, jolla on tarkoitus käsitellä osallisuutta tai oikeudenmukaisuutta, myös monialaisiin kokonaisuuksiin. Laaja-alainen osaaminen L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
 • Tavoitteet: Virittäydytään yhteiseen työskentelyyn. Harjoitellaan yhteiseen hiileen puhaltamista. Lisätään osallisuuden kokemusta omassa ryhmässä. Osa harjoituksista voi lisäksi auttaa tiedostamaan eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia.

Harjoitusten kulku:

Värikästä leikkivarjoa voi käyttää usean oppitunnin alussa virikkeenä ja vuorovaikutusta kehittävänä harjoituksena, jota voi varioida ja joka voi johdattaa erilaisten kysymysten äärelle.

Osallisuusharjoitus 1, palloleikki:

Koko opetusryhmä kokoontuu suuren leikkivarjon ympärille ja ottaa reunoista kiinni niin, että varjo on kireänä ilmassa. Leikkivarjon päälle asetetaan pallo, joka ryhmän täytyy yhdessä ohjata keskellä olevaan reikään. Sen jälkeen harjoitusta voidaan varioida:

 • Harjoitusta voidaan vaikeuttaa ottamalla leikkiin kaksi palloa, joista toinen täytyy saada reiän läpi ja toista estää menemästä reikään.
 • Harjoitus voidaan toteuttaa myös kahden joukkueen välisenä kilpailuna, jolloin kummallakin on oma pallonsa, jota yritetään reikään. Harjoituksen jälkeen voidaan keskustella, mitä eroa oli vuorovaikutuksessa silloin, kun koko ryhmällä oli yhteinen tavoite, ja silloin, kun kahdella joukkueella oli keskinäinen kilpailu.
 • Joka toisen osallistujan silmät voidaan sitoa, jolloin näkevien tulee sanallisesti ohjata ”sokeiden” osallistumista. Sen jälkeen vaihdetaan niin päin, että näkevien silmät sidotaan ja toiset antavat ohjeita. Tämän jälkeen voidaan keskustella, miltä tuntui olla silmät sidottuina ja miltä tuntui olla silmät auki ja neuvoa toisia. Tässä yhteydessä voidaan jutella myös esimerkiksi auttamisesta ja erilaisista lähtökohdista elämään.
Osallisuusharjoitus 2, samassa rytmissä:

Ryhmä ottaa kiinni varjon reunasta oikealla kädellä ja alkaa kulkea ympyrää samaan tahtiin. Taustalla voi soida musiikkia. Opettaja (tai joku oppilaista) antaa ohjeita siitä, miten kuljetaan: esimerkiksi kuljetaan kyykyssä, hypitään, hiivitään, kuljetaan takaperin, kuljetaan silmät kiinni, juostaan…

Oikeudenmukaisuusharjoitus:

Koko opetusryhmä kokoontuu suuren leikkivarjon ympärille ulkona tai liikuntasalissa ja ottaa reunoista kiinni. Ensin varjoa voidaan yhdessä nostaa ylös ja alas. Kukin oppilas tarkistaa, minkä värin kohdasta hän pitää varjosta kiinni. Kun opettaja huutaa esimerkiksi ”keltaiset”, vaihtavat paikkaa varjon alta juosten ne oppilaat, jotka pitivät kiinni varjon keltaisista sektoreista. Muut oppilaat voivat auttaa nostamalla varjoa ilmaan, jolloin varjon alta on helpompi juosta. Opettaja voi huutaa myös useamman värin kerralla tai ”kaikki värit”. Silloin kaikki vaihtavat paikkaa ja täytyy olla varovainen, ettei varjon alla tule törmäyksiä. Kun perusidea on tuttu, voidaan harjoitusta varioida:

 • Opettaja huutaa värejä mutta jättää tietoisesti jonkin värin huutamatta. Oppilaat todennäköisesti kiinnittävät tähän pian huomiota, mutta opettaja ei silti huuda kyseistä väriä. (Vaihtoehtoisesti opettaja voi jatkuvasti ”juoksuttaa” tietyn värin kohdasta kiinni pitäviä oppilaita.)
 • Kun harjoitusta on jatkettu hetken, pysähdytään keskustelemaan oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Miksi leikki tuntuu epäreilulta? Kiinnitetään huomiota siihen, että osa oppilaista ei pääse juoksemaan varjon alta vain siksi, että he sattuivat ottamaan kiinni tietyn värisestä varjon kohdasta (tai toiset joutuvat juoksemaan koko ajan).
 • Sovitaan, miten leikkiä muutetaan, että siitä tulisi kaikille mukavampi. Sen jälkeen jatketaan leikkiä vielä hetken niin, että opettaja huutaa tasapuolisesti kaikkia värejä. Kaikki pääsevät mukaan. Siitäkin kokemuksesta voidaan jutella.
 • Ennen paikkojenvaihtoleikin aloittamista voidaan varjoa pyörittää käsissä niin, että oppilaat seisovat paikoillaan ja varjo pyörii myötäpäivään. Kun opettaja huutaa ”seis”, varjo pysähtyy. Näin oppilaat osuvat satunnaisesti tietyn värin kohdalle.

Lue lisää osallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.