Katsomusten kohtaaminen -draamaharjoitus

Katsomusten kohtaaminen -draamaharjoitus

Tekijä: Ida-Maria Keisala

 •  Kohderyhmä: Sopii parhaiten 4.-9.-luokkalaisille. Tämä harjoitus voidaan kuitenkin hyvin soveltaa myös pienemmille oppilaille.
 • Tavoitteet: Tuoda esille katsomusten edustajien vuorovaikutukseen liittyviä kipukohtia sekä erilaisia katsomuksiin liittyviä faktoja. Rakentavan ja ystävällisen vuorovaikutuksen oppiminen, dialogisuus.
 • Kesto: 20 – 45 min.
 • Opetussuunnitelma: Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L2, L7, uskontoaineiden opetussuunnitelma S2 Uskontojen maailma.

Harjoituksen kulku:

 • Harjoituksessa oppilaat jaetaan 2-5 henkilön pienryhmiin. Tehtävänä on suunnitella ryhmässä lyhyt kohtaus, jossa kaksi eri katsomusta kohtaavat oppilaiden ideoimassa kohtauksessa. Tarkoituksena on tehdä kohtaus, jossa vuorovaikutus epäonnistuu ja jossa voi lisäksi ilmetä jokin tiedollinen virhe.

VAIHTOEHTO1: Annetaan puolelle ryhmistä tehtäväksi tehdä kohtaus, jossa vuorovaikutus epäonnistuu, ja puolelle kohtaus, jossa vuorovaikutus on hyvää ja kohtaaminen onnistuu.

VAIHTOEHTO2: Käytetään valmista kohtausta, jonka pieni oppilasryhmä harjoittelee muiden tehdessä jotain muuta / opettaja esittää avustajan kanssa. (Siirry suoraan purkuun.)

 • Tiedollisen virheen (asia, joka ei kuulu kyseiseen katsomukseen) sovittaminen kohtaukseen vaatii oppilailta jotain ennakkotietoja, joten pienemmät oppilaat voivat keskittyä vain vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen epäonnistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi järkyttyneitä ilmeitä, naureskelua tai kyseenalaistavaa ivailua. Ryhmä päättää itse, onko tulkinta hienovaraisempi vai dramaattinen ja liioiteltu. Tiivistettynä: toinen osapuoli ei siis tule arvostetuksi tai kunnioitetuksi.
 • Opettaja jakaa ryhmille valitsemansa katsomukset joko valmiiksi tai antaa oppilaiden valita listalta itseään innostavat kaksi katsomusta. Erilaisten katsomusten edustajia:

kristitty (valitse myös kirkkokunta tai muu yhteisö), muslimi, juutalainen, hindulainen, mormoni, Jehovan todistaja, ateisti, shintolaisuuden edustaja, taolaisuuden edustaja, wiccan edustaja, joku muu vapaavalintainen.

HUOM. Tehtävässä voidaan keskittyä esimerkiksi kertaamaan maailmanuskontoja tai vaikkapa kirkkokuntia.

 • Mikäli ryhmän ideointi ei lähde käyntiin, voi opettaja antaa esimerkiksi paikan ryhmälle valmiiksi (koulun ruokala, kirjasto, kauppakeskus, koti, yms.)
 • Kohtaukset esitetään (vaihtoehdossa 1 ensin esitetään epäonnistuneet kohtaukset) ja keskustellaan seuraavista kysymyksistä:
  • Minkälainen tunnelma kohtauksessa oli?
  • Minkälaisia tunteita sinussa heräsi kohtausta katsoessasi?
  • Mikä kohtauksessa meni pieleen? (esim. kovaääninen ihmettely, epäystävällinen puhuminen ja elekieli, toisten tapojen vähättely ja oudoksuminen, yleistäminen, ennakkoluulot, tietojen puute)
  • Miltä kohtauksen henkilöistä todennäköisesti tuntui?
  • Oliko tilanne oikeudenmukainen? Miksi, miksi ei?
  • Minkälaisia neuvoja antaisit kohtausten henkilöille?
 • Epäonnistuneet kohtaukset esitetään uudelleen neuvojen mukaan. Vaihtoehdossa 2 kohtaus esitetään niin monta kertaa, että kaikki ovat siihen tyytyväisiä. Vaihtoehdossa 1 voidaan uudelleen esittämisen sijaan kiinnittää huomiota siihen, miksi onnistuneet kohtaukset olivat erilaisia kuin epäonnistuneet.
 • Keskustellaan siitä, miltä tuntui antaa neuvoja hyvään katsomusten kohtaamiseen ja siitä, miltä tuntuisi antaa ohjeita tositilanteessa.

Esimerkkikohtaus:

Kaksi kristittyä Kaisa sekä Kalle ja kaksi juutalaista Jenni sekä Johanna kohtaavat ruokalan linjastolla:

 • Kaisa: (osoittaa Jennin ja Johannan tarjottimia) Kato noi otti kasvisruokaa.
 • Kalle: (pyörittelee silmiään) Tosi outoo… Ei Jenni kyl aina ota sitä.
 • Jenni: (harmistuneena) Kyllä me kuullaan, mitä te puhutte.
 • Johanna: (ujosti) Me ollaan juutalaisia ja syödään vaan kosher-ruokaa.
 • Kaisa: (ivallisesti) Tosi outoo, ei toi oo ees mikään oikee sana.
 • Johanna: (puolustautuen) Meidän uskontoon kuuluu, että me ei syödä tiettyjä ruoka-aineita samaan aikaan. Ja tiettyjä ruokia me ei syödä ollenkaan.
 • Kalle: Niin varmaan. Eihän tossa oo mitään järkeä.
 • Kaisa: Te varmaan vaan halusitte parempaa ruokaa. Tuu Kalle mennään istuu jonnekin kahestaan! (poistuvat linjastolta)
 • Jenni ja Johanna: (Jäävät surullisina ja loukkaantuneina linjastolle.)

Ohje purkuun: Vuorovaikutuksen epäonnistuminen näkyy läpi kohtauksen epäarvostavana ja epäystävällisenä suhtautumisena. Tiedollinen virhe liittyy kosheriin, joka oli Kaisalla ja Kallelle vieras käsite. Oppilaita on hyvä muistuttaa siitä, että kaikkea ei voi tai tarvitse tietää, mutta vieraisiin asioihin voi suhtautua kuitenkin asiallisesti ja ystävällisesti.