Uskontolukutaito

Kyky tunnistaa erilaisia asioita, jotka voivat liittyä katsomuksiin tai katsomuksellisiin kysymyksiin, auttaa monissa asioissa. Toisaalta se avaa uusia näkökulmia tiloihin, merkkeihin ja tapahtumiin, joihin katsomukset jotenkin liittyvät. Toisaalta se auttaa myös eläytymään toisten ihmisen asemaan paremmin – ja tukemaan heidän uskonnonvapauttaan. Uskonto- ja katsomuslukutaitoon kuuluu myös taito välttää yleistyksiä ja ennakkoluuloja.

Luettavaa aihepiiristä:

Johanna Konttori Mikä ihmeen uskontolukutaito?

Elina Vuola Saako uskontoja kritisoida?

Roosa Haimila: Mihin uskonnottomat ateistit uskovat?

Harjoituksia oppitunnille:

USKALLUS-tarinat (katsomusten moninaisuutta 3. – 6.-luokkalaisille)

Minä olen -draamaharjoitus (luovuutta ja yhteishenkeä tukeva, ennakkotietoja aktivoiva harjoitus esimerkiksi oman uskonnon juhlien käsittelyyn 1. – 6.-luokkalaisille)

Projektiiviset kuvat (omien ja toisten katsomuksellisten ajatusten pohdintaa 1. – 6.-luokkalaisille)

Martta ja Mikko tutustuvat kirkkoihin (projektiivisten kuvien idealle perustuva materiaali 1. – 2.-luokkalaisille)

Stereotypiaharjoitus (katsomuksiin liittyvien stereotypioiden tunnistamista 7. – 9.-luokkalaisille)