Osallisuus-tekstityöskentely

Osallisuus-tekstityöskentely

Tekijä: Kia Kurunmäki

  • Kohderyhmä: Sopii parhaiten 7.-9.-luokkalaisille.
  • Tavoitteet: Tarkastella osallisuutta ja siihen liittyviä näkökulmia toiminnallisesti, harjoitella monilukutaitoa työskentelemällä tekstimateriaalin parissa sekä herättää oppilas pohtimaan osallisuuteen liittyviä kysymyksiä omakohtaisesti ja innostaa vaikuttamaan.
  • Kesto: 45 min / useamman oppitunnin projektityöskentely.
  • Opetussuunnitelma: katsomusaineet / yhteiskuntaoppi / monialaiset kokonaisuudet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L4, L7.
  • Huomioitavaa: Osallisuuteen liittyvät kuvatyöskentelyn ja tekstityöskentelyn voi halutessaan toteuttaa yhdessä laajempana kokonaisuutena.

Harjoituksen kulku

Teksteihin tutustuminen
  1. Opettaja tulostaa oppilaille tekstimateriaalin (linkki tulostettavaan materiaaliin). Tekstit on jaoteltu aihepiirin mukaan: Osallisuus ja vaikuttaminen, Uskonnonvapaus ja katsomuksellinen moninaisuus, Kulttuurinen moninaisuus ja kielipolitiikka, Ihmisoikeudet ja inklusiivisuus. Opettaja voi myös käyttää itse valitsemiaan tekstejä ja hyödyntää oheisia tekstejä vain esimerkinomaisesti. Opettaja voi myös valita materiaalista sopivimmat ja monistaa niitä sopivan määrän – lähteiden on kuitenkin jäätävä näkyvin.
  2. Jokainen oppilas valitsee tekstien joukosta itseään kiinnostavan tekstin. Ei haittaa, jos useampi kuin yksi oppilas saa saman tekstin.
  3. Oppilaat jakautuvat pienryhmiin siten, että kussakin ryhmässä on eri aihepiirien tekstejä. Oppilaat lukevat ensin omat tekstinsä ja kertovat niistä muille. Teksteistä keskustellaan apukysymysten (Apukysymykset) avulla.
  4. Purku opettajajohtoisesti: Esim. ryhmät valitsevat teksteistä yhden kiinnostavimman ja esittelevät sen vuorotellen lyhyesti. Tämän jälkeen ryhmät kertovat pohdintansa viimeiseen kysymykseen, eli mitä uutta teksti heidän mielestään kertoo osallisuudesta / osallisuuden puuttumisesta?
Ryhmätyö
  • Ryhmät valitsevat yhden teksteistä nousseen heitä kiinnostavan aihepiirin liittyen osallisuuteen ja pohtivat, miten sitä voisi edistää omassa koulussa.

Ryhmätyön ohje