Minä olen -draamaharjoitus

 Minä olen -draamaharjoitus

Tekijä: Ida-Maria Keisala

  • Kohderyhmä: Sopii parhaiten 1.-6.-luokkalaisille. Mahdollisesti myös vanhemmille oppilaille.
  • Tavoitteet: Harjoituksen tavoitteena on johdattaa oppilaita käsiteltävään katsomusaineiden oppitunnin aiheeseen kehollisuuden ja leikillisyyden kautta. Oppilaat harjoittelevat käyttämään mielikuvitusta ja muodostamaan oman, yhteisen tulkintansa annetusta aiheesta.
  • Kesto: 5 – 15 min. Riippuu myös siitä, kuinka monta kuvaa tehdään.
  • Opetussuunnitelma: Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L1, L2.
  • Huomioitavaa: Harjoitus voi johdattaa oppilaita käsiteltävään katsomusaineiden oppitunnin aiheeseen, mutta se sopii myös aiemmin käsiteltyjen aiheiden kertaukseen. Harjoitus on sovellettavissa lähes kaikkiin opetettaviin aiheisiin.

Tarkemman opettajan ohjeen löydät täältä: Minä olen -draamaharjoitus

Harjoituksen kulku:

  1. Luokassa siirretään pulpetteja syrjään, jotta oppilaat mahtuvat istumaan lattialle yleisöksi ”lavan” eteen. Oppilaiden tehtävänä on muodostaa still-kuva opettajan antamasta aiheesta.
  2. Jokainen oppilas menee vuorollaan osaksi kuvaa jatkaen lausetta ”Minä olen..” asettumalla siihen kohtaan kuvaa, joka tuntuu sopivimmalta ja siihen asentoon, joka kuvaa parhaiten roolin olemusta. Oppilas muuttuu siis patsaaksi ja osaksi tehtävää kuvaa.
  3. Ensimmäisillä kerroilla ja varsinkin pienempien vuosiluokkien kanssa opettajan on hyvä toimia aloittajana. Kuva voi muodostua erilaisista henkilöistä, esineistä ja tiloista, yhtä oikeaa tapaa ei ole. Aiheen tulee olla sellainen, ettei se sisällä valmiiksi tarkkoja oikeita vastauksia vaan jättää oppilaille erilaisia mahdollisuuksia valita ja tulkita siihen kuuluvia rooleja.
  4. Lopuksi opettaja ottaa käsillään muodostamallaan kameralla kuvan tehdystä kuvasta ja sanoo ”klik”, mikä on merkki myös kyseisen kuvan päättymisestä. Harjoitus voidaan tehdä 1–3 kertaa varioidusti tunnin aiheiseen tai käsitteisiin liittyen.