Projektiiviset kuvat

 Projektiiviset kuvat tiedostamisen välineenä

Tekijä: Pirjo Rantala

  • Kohderyhmä: Sopii parhaiten 1.-6.-luokkalaisille.
  • Tavoitteet: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilas kuvan avulla tuottamaan omia ajatuksiaan. Keskustelun kautta pyritään hahmottamaan omaa ja toisten ajattelua sekä sitä kautta rakentamaan empatiaa.
  • Kesto: 45 min / useamman oppitunnin projektityöskentely.
  • Opetussuunnitelma: Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: L1, L2. Sisältöalueet: S1, S2.

Harjoituksen kulku:

  1. Näissä tehtävissä on kuvia lapsista. Kuvapareissa on samantapaiset tytön ja pojan kuvat. Keskustelu käynnistetään näyttämällä kuvat (rinnakkain) sekä vihjelause tai kysymys. Kuvat voidaan näyttää myös erikseen siten, että vain opettaja näkee kysymykset ja johtaa keskustelua niiden avulla. (linkki kuviin ja kysymyksiin )(linkki kuvaesitykseen)
  2. Lapset saavat vapaasti tuottaa ajatuksia, opettaja korostaa, että näihin kuviin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Keskustelun päämääränä on antaa lapselle turvallinen kokemus erilaistenkin ajatusten esiintuomisesta. Jos joku tuo ajatuksia esiin pilkkaavaan tai halventavaan sävyyn, opettaja ohjaa keskustelua rakentavaan suuntaan. Voi sanoa vaikka: ”Miten voisit toisin sanoin tuoda ajatuksesi esiin?”
  3. Opettaja voi halutessaan kirjoittaa vastauksia muistiin jatkotyöskentelyä varten.
  4. Vanhemmat oppilaat (4.-6.-luokkalaiset) voivat kirjoittaa reaktionsa kuviin ensin paperille ja sen jälkeen opettaja käynnistää keskustelun vastausten pohjalta.
  5. Oppilaita rohkaistaan itsekin tekemään kysymyksiä keskustelun edetessä.