Gnostilaisia koulukuntia

Gnostilaisuus ei ollut yhtenäinen ajattelutapa. Sen piirissä antiikin aikana esiintyi koulukuntia ja ryhmiä, joiden näkemykset poikkesivat toisistaan. Näillä ryhmillä oli erilaisia käsityksiä esimerkiksi siitä, kuinka kielteinen hahmo alempi luojajumala eli demiurgi lopulta oli. Myös näiden ryhmien suhde kristinuskoon vaihteli: tietyt ryhmät olivat selvästi kristillisempiä kuin toiset. Gnostilaisista koulukunnista parhaiten tunnetaan valentinolainen kristillisyys ja ns. setiläinen gnostilaisuus.