Kreikan vaikutus koptiin

Kreikan kielellä oli suuri vaikutus koptin kielen muotoutumisessa. Kreikka oli hellenistisen ajan maailmankieli, joka ajanlaskun alun Egyptissä oli tunkeutunut jokapäiväiseen puhekieleen. Kreikkalaiset piirteet näkyvät sekä koptin kielen kirjaimistossa että sanastossa: egyptiläisen sanaston lisäksi koptin kielessä on noin 2000 kreikkalaista lainasanaa. Kreikka on vaikuttanut vähäisessä määrin jopa koptin syntaksiin eli lauseoppiin.