Konsonantteja painottava kirjoitustapa

Haamilaisiin kieliin kuuluva egypti oli konsonanttikirjoitusta kuten seemiläiset kieletkin (mm. heprea ja arabia). Kun kreikkalaiset kirjainmerkit otettiin käyttöön, vokaaliset äänteet saivat omat merkkinsä. Tämä muutos ei kuitenkaan vaikuttanut kielen konsonantteja painottavaan perusluonteeseen. Esimerkiksi muodostettaessa ja tunnistettaessa koptin verbimuotoja lähtökohtana ovat aina juurikonsonantit. Ne pysyvät muodosta riippumatta samoina, kun taas niihin liitettävät vokaalit voivat vaihdella tai jäädä jopa kokonaan pois.