Nag Hammadin Jeesus-kuvat

Nag Hammadin tekstit eivät – ehkä Tuomaan evankeliumia lukuun ottamatta – sisällä kirjoituksia, jotka tarjoaisivat aineistoa historian Jeesuksen opetuksen ja elämän uudelleenarviointia varten. Kuitenkin ne ovat tärkeä uusi linkki tarkasteltaessa Jeesus-traditioiden kehitystä. Kirjakokoelma sisältää monia erityyppisiä kirjoituksia, joissa esiintyy toisistaan poikkeavia käsityksiä Jeesuksesta ja hänen merkityksestään.

Nag Hammadin kirjoitusten Jeesus-kuvat edustavat laajaa tulkintojen kirjoa. Esimerkiksi Totuuden evankeliumissa ja Pietarin kirjeessä Filippukselle Jeesuksen ristinkuolemalle annetaan sovittava merkitys. Tämä tulkinta on ristiriidassa sen kirkkoisiltä saadun käsityksen kanssa, jonka mukaan gnostilaiset ajattelivat, ettei Jeesus todellisuudessa kuollut ristillä.

Toisaalta myös tämän ns. dokeettisen kristologian edustajia löytyy Nag Hammadin tekstien joukosta. Pietarin ilmestyksessä ristinkuoleman merkitys tehdään tyhjäksi kuvaamalla, kuinka Jeesus jätti ruumiinsa ennen teloittamista ja nauraen katseli vierestä toimitusta. Jos siis Totuuden evankeliumi lähestyy oikeaoppista kristillisyyttä suhteessa Jeesuksen kuolemaan, Pietarin ilmestys selvästi polemisoi oikeaoppista tulkintaa vastaan.

Monissa Nag Hammadin kirjoituksissa Jeesuksen kuolemaa ei mainita lainkaan. Sen sijaan hän esiintyy pelastavan tiedon opettajana. Tyypillistä näille teksteille on, että Jeesuksen oppilaiden väliset keskustelut sijoittuvat ylösnousemuksen jälkeiseen aikaan