Tuomaan evankeliumi

Tuomaan evankeliumi oli ensimmäisiä Nag Hammadista julkaistuja tekstejä. Toisin kuin Uuden testamentin evankeliumit, Tuomaan evankeliumi ei ole kertomus Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, vaan lyhyistä Jeesuksen lauselmista koostuva kokoelma. Nykyisin vakiintuneen käytännön mukaan evankeliumi on jaoteltu 114 tällaiseen lauselmaan.

Kokonaisuudessaan Tuomaan evankeliumi tunnetaan vain Nag Hammadin kirjastoon sisältyvänä koptinkielisenä käännöksenä. Egyptin Oksyrhynkhoksesta oli kuitenkin jo aiemmin löydetty alkuperäisellä kirjoituskielellä eli kreikaksi säilyneitä lyhyitä katkelmia.

Tuoman evankeliumi herätti suurta kiinnostusta tutkijoissa kahdesta syystä. Ensinnäkin evankeliumi on laajin Uuden testamentin ulkopuolinen Jeesuksen sanojen kokoelma. Toiseksi ensimmäiset arviot kirjoituksen sisällöstä viittasivat siihen, että evankeliumi sisältää varhaista perimätietoa, joka ei ole peräisin Uuden testamentin evankeliumeista. Jotkut Jeesuksen vertauksista olivat jopa muodoltaan juuri sellaisia, jollaisiksi tutkijat olivat ennen uuden evankeliumin löytymistä niiden varhaiset muodot kuvitelleet.

Tuomaan evankeliumin sisältämän aineiston varhaisuus on kuitenkin kysymys, josta tutkijat ovat jyrkästi eri mieltä. Ongelman ratkaisua vaikeuttaa se, että tunnemme evankeliumin pääosin vain koptinkielisenä käännöksenä, joka poikkeaa sisällöltään kreikankielisistä edeltäjistään. Koska kreikankielisistä käsikirjoituksista tunnetaan vain katkelmia, evankeliumin alkuperäinen sanamuoto jää useassa kohdin avoimeksi.

Viimeisimmissä tutkimuksissa tutkijoiden kiinnostus on siirtynyt aikaisen ja aidon tradition jäljittämisestä evankeliumin kulttuurisen kontekstin rekonstruoimiseen. Toinen mielenkiinnon kohde on sen intertekstuaalinen suhde muihin varhaisiin kristillisiin teksteihin ja kreikkalais-roomalaiseen kirjallisuuteen. Tuomaan evankeliumia on verrattu erityisesti Johanneksen evankeliumiin, mikä on johtanut spekulaatioon näiden tekstien taustalla vaikuttavien yhteisöjen keskinäisestä suhteesta. Muita tärkeitä yhtymäkohtia on havaittu hellenistijuutalaiseen tekstin selitysperinteeseen sekä varhaiseen syyrialaiseen kirjallisuuteen.

Tuomaan evankeliumin oletetaan usein syntyneen itäisessä Syyriassa, missä vaalittiin apostoli Tuomaan muistoa. Ajoitukset vaihtelevat ensimmäisen vuosisadan jälkipuoliskosta toisen vuosisadan puoleenväliin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että nuorin Uuteen testamenttiin sisältyvä kirjoitus, 2. Pietarin kirje, on peräisin noin vuodelta 150.

Tuomaan evankeliumin kaksi viimeistä sivua.
Kuvassa Tuomaan evankeliumin kaksi viimeistä sivua. Kopioija on kirjoittanut kirjoituksen loppuun, oikeaan alakulmaan otsikon ”Evankeliumi Tuomaan mukaan”. Kuva: Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA.