Magdalan Maria

Magdalan Maria on monien myyttien nainen. Hänestä on tehty niin prostituoitu ja Jeesuksen rakastettu kuin ylivertainen apostolikin. Uudessa testamentissa hän esiintyy ennen muuta ylösnousseen Vapahtajan todistajana, joka kuitenkin jää miesoppilaiden varjoon.

Monissa myöhemmissä Uuden testamentin ulkopuolisissa kirjoituksissa Magdalan Maria saa merkittävän aseman. Lähes kaikissa näissä teksteissä hän on tasavertainen miesoppilaiden kanssa. Tuomaan ja Filippuksen evankeliumeja lukuun ottamatta ylösnoussut Jeesus ilmestyy joko yksin hänelle tai kaikille oppilaille antaakseen uutta erityistä opetusta. Maria nähdään merkittävänä hengellisenä auktoriteettina, joka muiden oppilaiden tavoin ottaa vastaan syvällisen tiedon maailman ja pelastuksen luonteesta.

Useissa näissä teksteissä Maria saa hallitsevan roolin; kahdessa kirjoituksessa hänen korostetaan olleen Jeesuksen erityisessä suosiossa. Berliinin koodeksiin sisältyvässä Marian evankeliumissa todetaan Leevin suulla, että Jeesus rakasti Mariaa enemmän kuin ketään muuta oppilastaan. Filippuksen evankeliumissa Jeesus itse tunnustaa Marian suosikikseen, suutelee tätä ja muodostaa tämän kanssa parin, joka on lopullisessa taivaallisessa täyttymyksessä toteutuvan Kristuksen ja seurakunnan yhteyden esikuva.

Magdalan Marian asema kunnioitettuna apostolina joissakin gnostilaisissa teksteissä ei tarkoita sitä, että kenellä tahansa naisella olisi ollut mahdollisuus päästä näkyvään yhteisölliseen asemaan. Tätä osoittaa se, että jotkin Magdalan Mariaa erityisesti arvostavat tekstit voivat käyttää naista halventavaa kieltä väärän elämäntavan tai uskonnollisen asenteen symbolina. Naisen on mm. ”tultava mieheksi” ollakseen kelvollinen taivasten valtakuntaan ja ”naiseuden tekojen” harjoittaminen voi olla este ihmisen pelastumiselle.