Gnostilaisuuden alkuperä

Gnostilaisuuden suhde kristinuskoon on ongelma, johon ei toistaiseksi ole onnistuttu esittämään yleisesti hyväksyttyä ratkaisua. Tutkijat jakautuvat tässä kysymyksessä selvästi kahteen leiriin. Toiset pitävät gnostilaisuutta itsenäisenä, alun perin ei-kristillisenä uskontona, joka syntyi samoihin aikoihin kuin kristinusko ja vasta vähitellen alkoi saada myös kristillisiä muotoja. Toiset tutkijat taas olettavat, että gnostilaisuus syntyi vasta kristinuskon vaikutuksesta, yhtenä sen varhaisista tulkinnoista.