Koptin murteet

Koptin kielessä on useita murteita. Ne eroavat toisistaan pääasiassa ääntämyksen sekä sanojen ja kieliopillisten muotojen kirjoitustavan osalta. Eri murteissa on myös jonkin verran sanastollisia eroja. Tärkeimmän muinaisen koptin murteen eli sahidin opiskelu antaa kuitenkin hyvät edellytykset kaikilla koptin murteilla kirjoitettujen tekstien lukemiseen. Koptin tärkeimmät murteet ovat sahidi, bohairi, faijumi, akhmimi, subakhmimi ja mesokeeminen murre. Kolmannen ja neljännen vuosisadan vaihteessa ne olivat kaikki saavuttaneet kirjallisen kielen aseman.